Patronat Burmistrza

W celu usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Opocznie, a podmiotami ubiegającymi się o wsparcie przedsięwzięcia przez Gminę Opoczno lub Patronat Honorowy Burmistrza Opoczna wprowadzono formularze.  

Warunki koniecznie:

  1. Wniosku należy złożyć na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6, minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia.
  2. Logo Gminy Opoczno należy zamieścić we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych dotyczących wydarzenia (plakaty, ulotki, zaproszenia, stronie www, mediach społecznościowych).
  3. Informowanie o wsparciu przez Gminę Opoczno poprzez ustną informację do uczestników przedsięwzięcia oraz w relacjach z wydarzenia, które ukażą się w: telewizji, radiu, prasie, mediach społecznościowych itp.
  4. Umieszczenia w eksponowanych miejscach (np. scena, miejsce wręczania nagród, główne wejście) banera, roll – up oraz innych materiałów promocyjnych Gminy Opoczno.
  5. Zwrócenie wypożyczonych materiałów promocyjnych gminy (baner, roll-up, itp.) w terminie 2 dni od zakończenia przedsięwzięcia.
  6. W terminie 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia należy złożyć sprawozdanie z wydarzenia wraz z fotorelacją (max. 5 zdjęć) w biurze Wydziału Promocji i Kultury lub przesłać na adres: promocja@um.opoczno.pl.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest jednoznaczne z jego akceptacją. Organizator zostanie poinformowany o decyzji burmistrza oraz zakresie wsparcia. Ewentualna odmowa nie wymaga uzasadnienia. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Promocji i Kultury pod nr. tel. 44 786 01 39 lub osobiście w biurze wydziału na Placu Kościuszki 16, wejście B.

 

Niewypełnienie zobowiązań związanych z udzieleniem wsparcia może skutkować brakiem wyrażenia zgody na wsparcie w kolejnych przedsięwzięciach.

UWAGA: Sprawozdanie z wydarzenia wspartego przez Gminę Opoczno wraz z załącznikiem nr 1 należy złożyć w terminie do 7 dni po zakończeniu wydarzenia.
powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

  Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka