Miasta partnerskie

Miasta partnerskie Opoczna:
 
    
Zawarte między nimi a Opocznem porozumienia określają zasady współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, spostrzeżeń z pracy i działalności samorządowej, prowadzonej w interesie mieszkańców miast partnerskich.  
Metody współpracy władz samorządowych Opoczna i zagranicznych miast partnerskich: wzajemne wizyty i pobyt przedstawicieli samorządowych, spotkania konsultacyjne i robocze, wymiana doświadczeń w różnych dziedzinach życia społecznego mieszkańców (np. w zakresie przedsiębiorczości, oświaty, wypoczynku, rekreacji, sportu, turystyki), wspólna prezentacja przy okolicznościowych okazjach i promocjach propagujących turystykę miast lub regionów, udział w targach inwestycyjnych i wystawach gospodarczych; organizowanie wspólnych uroczystości (imprez, świąt), propagowanie i promocja współpracy, przyjaźni i wspólnych osiągnięć w środkach masowego przekazu, zachęcanie instytucji kulturalno- oświatowych do wymiany informacji, organizowanie wymiany dzieci i młodzieży w ramach wycieczek krajoznawczych oraz kolonii letnich, wzajemna współpraca w organizowaniu imprez kulturalnych. Kontakty zagraniczne służą głębszemu poznaniu kultury, tradycji, zwyczajów i obyczajów oraz języka przez mieszkańców współpracujących miast.
 
 
 

Opočno – Czechy. Założone w 1069 roku w górach Orlickich nad Złotym Potokiem. Liczy 3309 obywateli. W XV wieku miejscowość otrzymała prawa miejskie (1471 otrzymała herb od króla czeskiego i węgierskiego Władysława Jagiellończyka). Dnia 2 maja 2002 roku zostalo podpisane porozumienie o rozwijaniu i kontynuowaniu wzajemnej współpracy miedzy miastami Opočno-Czechy i Opoczno-Polska.

 

Bytcza (Bytča) – Słowacja. Miasto leży w północno-zachodniej części Słowacji w dolinie rzeki Wag. Liczy 11,5 tysiąca mieszkańców. Bytča jest ośrodkiem powiatowym. Pierwsza pisemna wzmianka o Byczy pochodzi z pierwszej polowy XIII wieku konkretnie z 1234 roku. W 1378 roku Bycza uzyskała przywileje ziemskiego miasteczka. Nawiązanie wzajemnego partnerstwa i przyjaźni rozpoczęła wizyta burmistrza i radnych Opoczna w Byczy w dniach 20-22 lipca 1998r. Porozumienie o rozwijaniu i kontynuowaniu wzajemnej współpracy miedzy Opocznem a Byczą zostało podpisane 23 czerwca 1999 roku. Porozumienie to mówi głównie o współpracy w dziedzinie kultury i sportu, nie wykluczając oczywiście innych dziedzin i form współpracy. W maju 2007 roku podpisano następne porozumienie na lata 2007-2010, które to porozumienie jest okazaniem woli przedstawicieli miast w rozwijaniu i kontynuowniu   wzajemnej współpracy.

Opoczno nawiązało ścisłe kontakty z Litwą. Na zaproszenie Leokadii Januszauskiennie, mera Samorządu Wileńskiego delegacja Urzędu Miejskiego uczestniczyła 28 września 2002 r w rejonowym Święcie Plonów. W czasie tej wizyty zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Opocznem a Samorządem Rejonu Wileńskiego. Opoczno współpracuje najściślej z dwoma litewskimi miastami Rudominą i Suderwą.

 

 

Jarocin - Polska.

 

powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka