Miasta partnerskie

Miasta partnerskie Opoczna:
 
    
Zawarte między nimi a Opocznem porozumienia określają zasady współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, spostrzeżeń z pracy i działalności samorządowej, prowadzonej w interesie mieszkańców miast partnerskich.
  
Metody współpracy władz samorządowych Opoczna i zagranicznych miast partnerskich: wzajemne wizyty i pobyt przedstawicieli samorządowych, spotkania konsultacyjne i robocze, wymiana doświadczeń w różnych dziedzinach życia społecznego mieszkańców (np. w zakresie przedsiębiorczości, oświaty, wypoczynku, rekreacji, sportu, turystyki), wspólna prezentacja przy okolicznościowych okazjach i promocjach propagujących turystykę miast lub regionów, udział w targach inwestycyjnych i wystawach gospodarczych; organizowanie wspólnych uroczystości (imprez, świąt), propagowanie i promocja współpracy, przyjaźni i wspólnych osiągnięć w środkach masowego przekazu, zachęcanie instytucji kulturalno- oświatowych do wymiany informacji, organizowanie wymiany dzieci i młodzieży w ramach wycieczek krajoznawczych oraz kolonii letnich, wzajemna współpraca w organizowaniu imprez kulturalnych.
  
Kontakty zagraniczne służą głębszemu poznaniu kultury, tradycji, zwyczajów i obyczajów oraz języka przez mieszkańców współpracujących miast.
 
 

Opočno – Czechy. Założone w 1069 roku w górach Orlickich nad Złotym Potokiem. Liczy 3309 obywateli. W XV wieku miejscowość otrzymała prawa miejskie (1471 otrzymała herb od króla czeskiego i węgierskiego Władysława Jagiellończyka). Dnia 2 maja 2002 roku zostalo podpisane porozumienie o rozwijaniu i kontynuowaniu wzajemnej współpracy miedzy miastami Opočno-Czechy i Opoczno-Polska.

 

Bytcza (Bytča) – Słowacja. Miasto leży w północno-zachodniej części Słowacji w dolinie rzeki Wag. Liczy 11,5 tysiąca mieszkańców. Bytča jest ośrodkiem powiatowym. Pierwsza pisemna wzmianka o Byczy pochodzi z pierwszej polowy XIII wieku konkretnie z 1234 roku. W 1378 roku Bycza uzyskała przywileje ziemskiego miasteczka. Nawiązanie wzajemnego partnerstwa i przyjaźni rozpoczęła wizyta burmistrza i radnych Opoczna w Byczy w dniach 20-22 lipca 1998r. Porozumienie o rozwijaniu i kontynuowaniu wzajemnej współpracy miedzy Opocznem a Byczą zostało podpisane 23 czerwca 1999 roku. Porozumienie to mówi głównie o współpracy w dziedzinie kultury i sportu, nie wykluczając oczywiście innych dziedzin i form współpracy. W maju 2007 roku podpisano następne porozumienie na lata 2007-2010, które to porozumienie jest okazaniem woli przedstawicieli miast w rozwijaniu i kontynuowniu   wzajemnej współpracy.

Opoczno nawiązało ścisłe kontakty z Litwą. Na zaproszenie Leokadii Januszauskiennie, mera Samorządu Wileńskiego delegacja Urzędu Miejskiego uczestniczyła 28 września 2002 r w rejonowym Święcie Plonów. W czasie tej wizyty zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Opocznem a Samorządem Rejonu Wileńskiego. Opoczno współpracuje najściślej z dwoma litewskimi miastami Rudominą i Suderwą.

 

Suderwa – to nieduża, pięknie położona miejscowość na Litwie, znajdująca się na północny zachód od Wilna. Nie ma to większych przedsiębiorstw przemysłowych, większość mieszkańców trudni się rolnictwem. Gmina suderwiańska liczy około 1400 mieszkańców, w samym osiedlu mieszka 450 osób. Około 80 procent mieszkańców to Polacy.    

 

Rudomina – małe miasteczko pod Wilnem. Najstarsze wzmianki historyczne o Rudominie pochodzą ze źródeł krzyżackich. Wigand z Magdeburga w swojej „Nowej kronice pruskiej” (jest to swoisty przewodnik po Litwie dla oddziałów wyruszających na wyprawy wojenne na Litwę) przedstawia opis wyprawy wojennej z 1377 roku gdzie pod Rudominą odbyła się bitwa Krzyżaków  z wojskami Litewskimi. W Rudominie znajduje się najstarsza z polskich szkół, z którą wiąże nasze miasto ścisłe kontakty.

powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA