Kultura - aktualności

Drugi dzień warsztatów w muzeum

Opublikowano dn. 19.09.2023
Autor: Gmina Opoczno


Za nami drugi dzień warsztatów ceramicznych, które odbywają się w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Dzisiejsi uczestnicy zwiedzili w Muzeum ekspozycję poświęconą historii przemysłu ceramicznego w Opocznie i dziedzictwu ceramicznemu naszego miasta i regionu. Natomiast, podczas warsztatów wykonywali własne wzory płytek do wypalenia a także z niewielkich fragmentów płytek ceramicznych, tworzyli własne i ciekawe mozaiki.

Nad całością pracy warsztatowej czuwała Edyta Cieślik – Moczek.

Zobaczcie zdjęcia. 

Warsztaty ceramiczne odbywają się w Muzeum Regionalnym w Opocznie we współpracy z Gminą Opoczno, w ramach projektu pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,  Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,  Poddziałanie VI.2.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury. 

Liczba wyświetleń: 244

Powrót
BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Wydarzenia