Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

Warsztaty ceramiczne w muzeum

Opublikowano dn. 18.09.2023
Autor: Muzeum Regionalne w Opocznie

W Muzeum Regionalnym w Opocznie trwają już bezpłatne warsztaty ceramiczne, realizowane we współpracy z Gminą Opoczno, w ramach projektu pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Poddziałanie VI.2.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Dziś pierwszy dzień z całego cyklu zajęć, który potrwa do piątku 22 września.

W pierwszej kolejności nasi goście zwiedzili w naszym Muzeum ekspozycję poświęconą historii przemysłu ceramicznego w Opocznie i dziedzictwu ceramicznemu naszego miasta i regionu.

Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Edytę Cieślik-Moczek mają okazję wykonać własny wzór płytki ceramicznej i ozdobić ją szkliwami. Taka płytka, po wypaleniu w specjalistycznym piecu, gdzie wzór zostanie termicznie utrwalony, wróci do wykonawcy. Dla chętnych jest również możliwość tworzenia mozaiki ceramicznej z niewielkich fragmentów płytek ceramicznych naklejanych na twardy podkład.

 

Liczba wyświetleń: 330

Powrót