Fundusze Unijne

Zdjęcie Artykułu

Trzy gminne projekty z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi

Opublikowano dn. 27.04.2021
Autor: OPOCZNO

Gmina Opoczno realizuje trzy projekty dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.

1. W Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie realizowany jest projekt „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie”. Łączna wartość zadania wynosi 63 971,00 zł, z czego 48 692,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.

Utworzenie ogródka obejmuje m.in.:

 • posadzenie różnego rodzaju drzew, krzewów, traw i bylin;
 • umieszczenie małej architektury ogrodowej: wiaty ze stołem i ławkami, gry edukacyjnej, koszy do segregacji; 
 • utworzenie ścieżek sensorycznych i rumowiska skalnego;
 • umieszczenie domków dla owadów, budek dla ptaków i zegara słonecznego;
 • ustawienie tablic dydaktycznych,
 • zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu edukacyjnego realizowanego w oparciu o tworzony ogród.

Dzięki realizacji zadania uczniowie poszerzą swoją wiedzę przyrodniczą i ekologiczną, będą mogli obserwować rozwój zasadzonych roślin i zachodzące w nich zmiany w poszczególnych porach roku.

 

2. W Przedszkolu nr 6 z Grupą Żłobkową „Zielona Dolinka” realizowany jest projekt „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 6 z Grupą Żłobkową Zielona Dolinka w Opocznie”. Łączna wartość zadania wynosi 68 906,60 zł, z czego 47 100,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.

Utworzenie ogródka obejmuje:

 • posadzenie różnego rodzaju drzew, krzewów i bylin,
 •  wysianie ziół,
 • umieszczenie małej architektury ogrodowej: wiaty ogrodowej z ławkami i stołem, ławeczek na terenie ogródka, pergoli, kompostownika,
 • utworzenie alejki żwirowej,
 • ustawienie tablic dydaktycznych,
 • umieszczenie ula dydaktycznego, domku dla owadów, budek dla ptaków, karmnika,
 • zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu edukacyjnego realizowanego w oparciu tworzony ogród.

Na terenie powstałego ogródka będzie można prowadzić zajęcia edukacyjne i obserwacje. Będzie to również miejsce rekreacji i odpoczynku. Ogródek będzie wpływał na kształtowanie postaw poprzez uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody i ład przestrzenny, nabywanie nawyków opiekuńczej postawy wobec istot żywych.

 

3. W Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym realizowany jest projekt pn. „Utworzenie ekopracowni Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie”. Łączna wartość zadania wynosi 51 302,72 zł, z czego 46 152,72 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.

Utworzenie ekopracowni obejmuje:

 • prace remontowe,
 • zakup mebli szkolnych i wyposażenia takich jak biurko, ławki szkolne, krzesła uczniowskie, szafy, tablice,
 • zakup pomocy dydaktycznych m.in. mikroskopy, atlasy, mapy, modele anatomiczne, plansze dydaktyczne,
 • zakup sprzętu takiego jak tablety, komputer przenośny, głośniki, tablica interaktywna, projektor,
 • zakup roślin doniczkowych.

Realizacja zadania zwiększy nie tylko atrakcyjność zajęć, ale też świadomość ekologiczną uczniów.

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

 

logo WFOŚiGW w Łodzi

Liczba wyświetleń: 1074

Powrót