Aktualności

Wzory Opoczyńskie na Ścianach Świetlic Wiejskich: Ożywienie Tradycji

Opublikowano dn. 03.04.2024
Autor: Gmina Opoczno


Zakończyła się realizacja zadania polegającego na przeprowadzeniu warsztatów etnograficznych z mieszkańcami pięciu sołectw: Stużno, Bielowice, Kruszewiec Kolonia, Kliny i Modrzew. Warsztaty, które odbyły się w miesiącu lutym, miały na celu wypracowanie wzorów opoczyńskich nawiązujących do lokalnych tradycji i obyczajów poszczególnych sołectw, a następnie ich implementację na wybranych ścianach świetlic wiejskich.

Przebieg warsztatów był konstruktywny i angażujący dla mieszkańców. Odbyły się one w dniach 16 do 23 lutego, w świetlicach wiejskich. Uczestniczyć w nich mogli mieszkańcy poszczególnych sołectw. Warsztaty prowadził pan Artur Maik z firmy MAIK Group, który wraz z sołtysami angażował mieszkańców w proces twórczy.

Podczas trwania warsztatów mieszkańcy opowiadali historie regionalne związane z danym obszarem i tradycjami opoczyńskimi. Następnie wspólnie wypracowywano wzory, uwzględniając opinie i sugestie wszystkich uczestników. Każdy z warsztatów trwał ponad 3 godziny, a w każdych uczestniczyło kilkanaście osób.

Efektem pracy było wypracowanie wzorów opoczyńskich, które teraz zostaną wprowadzone na wybrane ściany świetlic wiejskich. 

Zakończenie warsztatów etnograficznych stanowi ważny krok w zachowaniu i promowaniu lokalnych tradycji oraz budowaniu więzi społecznych wśród mieszkańców opoczyńskich sołectw. Mamy nadzieję, że efekty tych działań będą cieszyły oko i serce mieszkańców przez wiele lat.

 

Working together for a green competitive and inclusive Europe 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej 

The project „Opoczno 2.0 - a new opening: Opoczno - ecologically safe regional center of entrepreneurship with a recognizable brand and a strong sense of local identity" supported by Norway through the Norway Grants. 

Projekt „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

 

Liczba wyświetleń: 311

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0