Gmina

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Opublikowano dn. 26.02.2019
Autor: OPOCZNO

Współczesne koła gospodyń wiejskich to dość często prężne organizacje o samodzielnie wybranym profilu (kulinarnym, plastycznym, muzycznym, teatralnym, sportowym, edukacyjnym ), które realizują działania ciągłe i tymczasowe, skierowane do członkiń i do społeczności lokalnej. Współpracują z urzędami gminy (81 proc. kół), ochotniczą strażą pożarną (54 proc.) i gminnymi ośrodkami kultury (43 proc.), instytucjami oświaty i organizacjami pozarządowymi.

Koła Gospodyń Wiejskich reprezentują swoje środowiska na różnych przeglądach i konkursach, gdzie wykonują pieśni i przyśpiewki regionalne, prezentują obrzędy ludowe np.

 • Konkurs Pieśni Maryjnej w Mroczkowie Gościnnym,

 • Przeglądy Zespołów Obrzędowych, 

 • Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu, 

 • Ogólnopolski Festiwal „Ziemia i pieśń” w Szprotawie

 • Baba Wielkanocna,

 • Stół Wielkanocny.

Biorą udział w różnych imprezach. Do najważniejszych należą Dożynki i Kusoki.

Podczas Dożynek KGW prezentują zarówno dorobek artystyczny jak i dorobek swojej wsi. Możemy podziwiać przepiękne wieńce dożynkowe, wspaniałe ludowe stroje, zobaczyć czynności gospodarskie, zawody między gospodarzami, oglądać piękne zagrody, zwierzęta, czy kosztować regionalne  potrawy. W 2006 po raz pierwszy wszystkie KGW zaprezentowały na scenie swoje umiejętności wokalne. 
Kusoki to przede wszystkim dobra ostatkowa zabawa z mnóstwem potraw przygotowanych przez członkinie KGW. 

KGW są kontynuatorkami tradycji ludowych (członkinie wykonują wycinanki z bibuły, stroiki świąteczne, haftują, gotują regionalne potrawy, organizują zabawy ludowe, śpiewają piosenki i przyśpiewki, ważne są spotkania, na których kontynuują dawne zajęcia wiejskie typu pierzawka, kiszenie kapusty; organizują kursy kroju i szycia, gotowania, pieczenia, dekorowania stołu na przyjęcia, pokazy potraw regionalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Organizują święta okolicznościowe np. Andrzejki, Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziadka.
KGW współpracują z organizacjami, które działają na wsiach: z Radą Sołecką, Klubami Sportowymi, Świetlicami Wiejskimi, szkołami. KGW organizują wycieczki i pielgrzymki.

Bardzo cieszy fakt, że mamy coraz więcej kół KGW. Świadczy to o potrzebie integracji na wsi.

Miejski Dom Kultury od wielu lat współpracuje  i koordynuje pracę Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy, których obecnie jest 27.

          
 1. Wąsik Lucyna, Kruszewiec Kolonia - Przewodnicząca - Gminnej Rady KGW,

 2. Sroka Iwona, Adamów - Przewodnicząca KGW

 3. Dulnikiewicz Bożena, Bielowice - Przewodnicząca KGW

 4. Grabowska Ewa, Brzustówek Kolonia - Przewodnicząca KGW

 5. Bobrek Sebastian, Bukowiec Opoczyński - Przewodnicząca KGW

 6. Kędziora Danuta, Dzielna - Przewodnicząca KGW

 7. Furczyńska Rozalia, Januszewice - Przewodnicząca KGW

 8. Wrzeszcz Maria, Janów Karwicki - Przewodnicząca KGW

 9. Wijata Barbara, Karwice - Przewodnicząca KGW

 10. Madej Bogusława, Kliny - Przewodnicząca KGW

 11. Warda Wanda, Kraśnica - Przewodnicząca KGW

 12. Podlaska Katarzyna, Kraszków - Przewodnicząca KGW

 13. Komorowska Maria, Kruszewiec - Przewodnicząca KGW

 14. Kata Ewa, Libiszów Kolonia - Przewodnicząca KGW

 15. Jaworska Halina, Modrzew - Przewodnicząca KGW

 16. Michałowska Helena, Mroczków Duży -  Przewodnicząca KGW

 17. Kmita Halina, Mroczków Gościnny - Przewodnicząca KGW

 18. Wdówka Aneta, Ogonowice - Przewodnicząca KGW

 19. Jędrzejczyk Maria, Ostrów - Przewodnicząca KGW

 20. Stolarczyk Helena, Różanna - Przewodnicząca KGW

 21. Cabaj Halina, Sitowa - Przewodnicząca KGW

 22. Cieślik Katarzyna, Sobawiny - Przewodnicząca KGW

 23. Wędzikowska Iwona, Stużno - Przewodnicząca KGW

 24. Wolowska Janina, Wola Załężna - Przewodnicząca KGW

 25. Wrzosek Teresa, Wólka Karwicka - Przewodnicząca KGW

 26. Migowska Zofia, Wygnanów -  Przewodnicząca KGW

 27. Stępień Alicja, Zameczek -  Przewodnicząca KGW

Liczba wyświetleń: 6372

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka