Miasto

Rada Miejska

Opublikowano dn. 14.02.2019
Autor: OPOCZNO

Naczelną władzą uchwałodawczą w mieście jest Rada Miejska. W skład Rady Miejskiej w Opocznie wchodzi 21 radnych. Pracami rady kieruje trzyosobowe prezydium: przewodniczący rady oraz dwóch zastępców.

                             Radni Rady Miejskiej VIII kadencji 2018 - 2023           
 
 

1. Zięba Anna

Przewodnicząca Rady Miejskiej

2. Sobczyk Zbigniew

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

3. Pręcikowski Jerzy

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

4. Baran Paweł

Radny

5. Belica Magdalena

Radna

6. Biernacki Jakub

Radny

7. Brola Tadeusz

Radny

8. Figura Jadwiga

Radna

9. Grabski Krzysztof

Radny

10. Kopera Tomasz

Radny

11. Łuczka - Nita Jolanta

Radna

12. Pacan Andrzej

Radny

13. Rożenek Andrzej

Radny

14. Rurarz Tomasz

Radny

15. Sijer Marek

Radny

16. Statkiewicz Marek

Radny

17. Szczepaniak Alicja

Radna

18. Wdówka Aneta

Radna

19. Wojciechowski Mieczysław

Radny

20. Wołkiewicz Wiesław

Radny

21. Zięba Jan

Radny

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

przyjmuje Interesantów we wtorki w godz. 15:30 – 16:30

Kontakt telefoniczny w tej sprawie 44-786-01-09

Dużury pełnione są w Biurze Rady Miejskiej, budynek główny Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6.

                   

 
Liczba wyświetleń: 14513

Powrót

Gmina

Opublikowano dn.
Autor: OPOCZNO

Liczba wyświetleń:

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

 
Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka