Strategia Rozwoju Gminy

 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY OPOCZNO na lata 2016 - 2020

 

Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania. Stanowi podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe długookresowej polityki rozwoju gminy. Jest istotnym dokumentem planowania lokalnego. Jej celem jest określenie najważniejszych kierunków rozwojowych, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych wszelkich podejmowanych działań.

 

Strategia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.35 MB]

Prezentacja, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.35 MB]

powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA