Patronat Burmistrza

W celu usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Opocznie, a podmiotami ubiegającymi się o wsparcie przedsięwzięcia przez Gminę Opoczno lub Patronat Honorowy Burmistrza Opoczna wprowadzono formularze.  

Warunki koniecznie do uzyskania wsparcia przedsięwzięcia przez Gminę Opoczno:

 1. Przekazanie wniosku do biura podawczego Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ulicy Staromiejskiej 6, minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia.
 2. Zamieszczenie grafiki Gminy Opoczno we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia, stronie www, mediach społecznościowych).
 3. Informowanie o wsparciu przez Gminę Opoczno poprzez ustną informację do uczestników przedsięwzięcia oraz w relacjach z wydarzenia, które ukażą się w: telewizji, radiu, prasie, portalach informacyjnych, mediach społecznościowych itp.
 4. Umieszczenia w eksponowanych miejscach (np. scena, miejsce wręczania nagród, główne wejście) banera, roll-up oraz innych materiałów promocyjnych Gminy Opoczno.
 5. Zwrócenie wypożyczonych materiałów promocyjnych gminy (baner, roll-up, namiot, stanowisko ekspozycyjne itp.) w terminie 3 dni od zakończenia przedsięwzięcia.
 6. Przekazanie w terminie 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia sprawozdania wraz z fotorelacją (maksymalnie 5 zdjęć) na adres: promocja@um.opoczno.pl.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest jednoznaczne z jego akceptacją. Organizator zostanie pisemnie poinformowany o decyzji burmistrza oraz zakresie wsparcia. Ewentualna odmowa nie wymaga uzasadnienia. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Zespołu ds. Promocji i Kultury pod nr 44 786 01 39 lub osobiście w siedzibie zespołu na Placu Kościuszki 16, wejście B. Niewypełnienie zobowiązań związanych z udzieleniem wsparcia może skutkować brakiem wyrażenia zgody na wsparcie w kolejnych przedsięwzięciach.

UWAGA: Sprawozdanie z przedsięwzięcia wspartego przez Gminę Opoczno wraz z załącznikiem nr 1 należy złożyć po zakończeniu przedsięwzięcia

 

Warunki koniecznie do uzyskania Patronatu Honorowy Burmistrza Opoczna:

 1. Przekazanie wniosku do biura podawczego Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ulicy Staromiejskiej 6, minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia.
 2. Zamieszczenie grafiki Gminy Opoczno we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia, stronie www, mediach społecznościowych),.
 3. Informowanie o Patronacie Honorowym Burmistrza Opoczna poprzez ustną informację do uczestników przedsięwzięcia oraz w relacjach z wydarzenia, które ukażą się w: telewizji, radiu, prasie, portalach informacyjnych, mediach społecznościowych itp.
 4. Umieszczenia w eksponowanych miejscach (np. scena, miejsce wręczania nagród, główne wejście) banera, roll-up oraz innych materiałów promocyjnych Gminy Opoczno.
 5. Zwrócenie wypożyczonych materiałów promocyjnych gminy (baner, roll-up, namiot, stanowisko ekspozycyjne itp.) w terminie 3 dni od zakończenia przedsięwzięcia.
 6. Przekazanie w terminie 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia sprawozdania wraz z fotorelacją (maksymalnie 5 zdjęć) na adres: promocja@um.opoczno.pl.

Objęcie przedsięwzięcia patronatem nie wiąże się ze wsparciem organizacyjnym lub finansowym. Złożenie kompletnego wniosku nie jest jednoznaczne z jego akceptacją. Organizator zostanie pisemnie poinformowany o decyzji burmistrza. Ewentualna odmowa nie wymaga uzasadnienia. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Zespołu ds. Promocji i Kultury pod nr 44 786 01 39 lub osobiście w siedzibie zespołu na Placu Kościuszki 16, wejście B.

Niewypełnienie zobowiązań związanych z udzieleniem patronatu może skutkować brakiem wyrażenia zgody na patronat w kolejnych przedsięwzięciach.

Wniosekdo Burmistrza o objęcie Patronatu Honorowego nad przedsięwzięciem, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [52.14 KB]

Wniosek o wsparcie finansowe przez Gminę Opoczno, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [49.68 KB]

 

powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA