Patronat Burmistrza

W celu usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Opocznie, a podmiotami ubiegającymi się o wsparcie przedsięwzięcia przez Gminę Opoczno lub Patronat Honorowy Burmistrza Opoczna wprowadzono formularze.  
Warunki koniecznie do uzyskania wsparcia przedsięwzięcia przez Gminę Opoczno:
 1. Przekazanie wniosku do biura podawczego Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ulicy Staromiejskiej 6, minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia.
 2. Zamieszczenie grafiki Gminy Opoczno we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia, stronie www, mediach społecznościowych).
 3. Informowanie o wsparciu przez Gminę Opoczno poprzez ustną informację do uczestników przedsięwzięcia oraz w relacjach z wydarzenia, które ukażą się w: telewizji, radiu, prasie, portalach informacyjnych, mediach społecznościowych itp.
 4. Umieszczenia w eksponowanych miejscach (np. scena, miejsce wręczania nagród, główne wejście) banera, roll-up oraz innych materiałów promocyjnych Gminy Opoczno.
 5. Zwrócenie wypożyczonych materiałów promocyjnych gminy (baner, roll-up, namiot, stanowisko ekspozycyjne itp.) w terminie 3 dni od zakończenia przedsięwzięcia.
 6. Przekazanie w terminie 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia sprawozdania wraz z fotorelacją (maksymalnie 5 zdjęć) na adres: promocja@um.opoczno.pl.
Złożenie kompletnego wniosku nie jest jednoznaczne z jego akceptacją. Organizator zostanie telefonicznie poinformowany o decyzji burmistrza oraz zakresie wsparcia. Ewentualna odmowa nie wymaga uzasadnienia. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Promocji i Kultury pod nr  tel 44 786 01 39 lub osobiście w siedzibie wydziału na Placu Kościuszki 16, wejście B. Niewypełnienie zobowiązań związanych z udzieleniem wsparcia może skutkować brakiem wyrażenia zgody na wsparcie w kolejnych przedsięwzięciach.
UWAGA: Sprawozdanie z przedsięwzięcia wspartego przez Gminę Opoczno wraz z załącznikiem nr 1 należy złożyć po zakończeniu przedsięwzięcia
 
Warunki koniecznie do uzyskania Patronatu Honorowy Burmistrza Opoczna:
 1. Przekazanie wniosku do biura podawczego Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ulicy Staromiejskiej 6, minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia.
 2. Zamieszczenie grafiki Gminy Opoczno we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia, stronie www, mediach społecznościowych),.
 3. Informowanie o Patronacie Honorowym Burmistrza Opoczna poprzez ustną informację do uczestników przedsięwzięcia oraz w relacjach z wydarzenia, które ukażą się w: telewizji, radiu, prasie, portalach informacyjnych, mediach społecznościowych itp.
 4. Umieszczenia w eksponowanych miejscach (np. scena, miejsce wręczania nagród, główne wejście) banera, roll-up oraz innych materiałów promocyjnych Gminy Opoczno.
 5. Zwrócenie wypożyczonych materiałów promocyjnych gminy (baner, roll-up, namiot, stanowisko ekspozycyjne itp.) w terminie 3 dni od zakończenia przedsięwzięcia.
 6. Przekazanie w terminie 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia sprawozdania wraz z fotorelacją (maksymalnie 5 zdjęć) na adres: promocja@um.opoczno.pl.
Objęcie przedsięwzięcia patronatem nie wiąże się ze wsparciem organizacyjnym lub finansowym. Złożenie kompletnego wniosku nie jest jednoznaczne z jego akceptacją. Organizator zostanie telefonicznie poinformowany o decyzji burmistrza. Ewentualna odmowa nie wymaga uzasadnienia. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Promocji i Kultury pod nr tel 44 786 01 39 lub osobiście w siedzibie wydziału na Placu Kościuszki 16, wejście B.
Niewypełnienie zobowiązań związanych z udzieleniem patronatu może skutkować brakiem wyrażenia zgody na patronat w kolejnych przedsięwzięciach.

Wniosekdo Burmistrza o objęcie Patronatu Honorowego nad przedsięwzięciem, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [52.14 KB]

Wniosek o wsparcie finansowe przez Gminę Opoczno, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [49.68 KB]

 

powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka