Gmina

VIII sesja Rady Miejskiej w Opocznie

Opublikowano dn. 20.05.2019
Autor: Mateusz Grodzicki

Uprzejmie zapraszam na VIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie, zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 20 maja 2019r. o godz. 14.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

 
 

 

Uprzejmie zapraszam na VIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie, zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 20 maja 2019r. o godz. 14.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Przedłożenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działaniach w sprawie zaprzestania działalności odlewni w centrum miasta.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2019 – 2034,
b)    zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019.
5. Przedstawienie przez Burmistrza Opoczna Raportu o stanie
Gminy Opoczno.
6. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie
Anna Zięba

 

 

 

Sesja on – line oraz archiwalne zapisy dostępne pod adresem:

http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line

https://www.youtube.com/watch?v=9SkYOGFED0g

 

 

Liczba wyświetleń: 616

Powrót
Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Zobacz nasze panoramy

Zobacz nasze panoramy

Facebook płytka ceramiczna

Facebook płytka ceramiczna

Panoramy

Poznaj opoczańskie panoramy

Facebook Gmina

Facebook Gminy

youtube

Odwiedź nas na youtube