Jednostki Organizacyjne

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Opocznie
 
Prezes: Beata Wiktorowicz
ul. Krótka 1, tel/ faks 44-754-76-11
e-mail: pgkopoczno@o2.pl
 
 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Opocznie
 
Prezes: Marcin Jędrasik
pl. Kościuszki 1, tel. 44-755-26-19, faks 44-754-49-08
e-mail: zgmopoczno@onet.pl
 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o. w Opocznie
 
Prezes: Andrzej Kopania
ul. Przemysłowa 2, tel./faks 44-755-21-94
e-mail: mpkopoczno@wp.pl
 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie
 
Dyrektor: Jerzy Misiurski
pl. Kościuszki 14, tel./faks 44-755-25-66
e-mail: biblioteka_opoczno@poczta.onet.pl
 
 
Miejski Dom Kultury
 
Dyrektora: Zdzisław Miękus
ul. Biernackiego 4, tel./faks 44-736-14-10
e-mail: mdk_opoczno@poczta.onet.pl
 
 
Muzeum Regionalne w Opocznie
 
Dyrektor: Adam Grabowski
pl. Zamkowy 1, tel./faks 44-755-23-19
e-mail: info@muzeumopoczno.pl
 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie
 
Dyrektora: Bernard Ziółkowski
ul. Kopernika 3, tel. 44-755-24-93, faks 44-754-40-31
e-mail: ops@um.opoczno.pl
 
 
Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"
 
p.o. Dyrektora: Katarzyna Derewęda - Jankowska
ul. Biernackiego 4a, tel. 44-736-11-31, faks 44-736-11-44
e-mail: plywalnia@um.opoczno.pl, opoczynska_fala@interia.pl
 
 
Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno
 
Kierownik: Anna Nalewczyńska
pl. Kościuszki 1, tel. 44 736 31 16,  44 755 18 43, tel. Kom. 887 171 171
powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka