Urząd Miejski

Urząd Miejski w Opocznie zaprasza interesentów w dniach:
poniedziałek - środa - czwartek
w godzinach 7.30 - 15.30
we wtorki do godziny 16.30
w piątki do godziny  14.30
 
 
 
Podstawa Prawna Działania Urzędu
 
Urząd działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późń. zm.),
  2. Statutu Miasta Opoczno,
  3. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.
 
 
Kontrola działalności
 
 
Działalność Urzędu Miejskiego w Opocznie jest poddawana czasowym kontrolom przez:
  1. Audyt (wewnętrzny)
  2. Regionalną Izbę Obrachunkową
  3. Najwyższą Izbę Kontroli
  4. Urząd Skarbowy
  5. Urząd Wojewódzki w Łodzi
powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie panoramy

Opoczno Stolicą Oberka