Urząd Miejski

Urząd Miejski w Opocznie zaprasza interesentów w dniach:
poniedziałek - środa - czwartek
w godzinach 7.30 - 15.30
we wtorki do godziny 16.30
w piątki do godziny  14.30
 
 
 
Podstawa Prawna Działania Urzędu
 
Urząd działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późń. zm.),
  2. Statutu Miasta Opoczno,
  3. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.
 
 
Kontrola działalności
 
 
Działalność Urzędu Miejskiego w Opocznie jest poddawana czasowym kontrolom przez:
  1. Audyt (wewnętrzny)
  2. Regionalną Izbę Obrachunkową
  3. Najwyższą Izbę Kontroli
  4. Urząd Skarbowy
  5. Urząd Wojewódzki w Łodzi
powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA