"Opoczno: studia i szkice z dziejów miasta”

red. Marta Meducka, Kieleckie Towarzystwo Naukowe; Urząd Miejski w Opocznie, Kielce 2003 r.

Monografia Opoczna. Składa się z 2 części. W pierwszej części omówione zostały warunki geograficzno-przyrodnicze Opoczna oraz historia miasta od momentu powstania do roku 1945. Część druga zawiera opis najważniejszych zabytków w mieście, oraz historię lecznictwa opoczyńskiego, drukarni i czasopiśmiennictwa, placówek oświatowych i kulturalno-wychowawczych a także najważniejszych zakładów przemysłowych (Opoczno S.A. i OPTEX).

Osobne rozdziały poświęcone zostały Muzeum Regionalnemu oraz Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Czytelnik znajdzie tu również szkice na temat rozwoju sportu w Opocznie (w latach 1928-2002) oraz stanu badań nad kulturą ludową w Opocznie. Książka zawiera również wspomnienia pana Włodzimierza Koperkiewicza na temat historii Opoczna i Związku Strzeleckiego „Strzelec”

CENA – 40 ZŁ


 

"Gmina Opoczno: wczoraj, dziś, jutro"

red. Bożena Świątek-Mazur, Wydaw. Hermes-Press, Opoczno 2005 r.

Wydawnictwo omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące gminy Opoczno : położenie i warunki naturalne, kulturę, historię bardziej i mniej znaną (nie tylko Opoczna ale również miejscowości wchodzących w skład gminy), legendy i zabytki oraz formy ochrony i osobliwości przyrody.  Czytelnik znajdzie tu również informacje o infrastrukturze i gospodarce Gminy Opoczno. Książka zawiera informacje o kulturalnych imprezach cyklicznych, bazie rekreacyjno-sportowej oraz skorowidz adresowy.

CENA – 10 ZŁ


 


"Opoczyńskie Jadło"

Urząd Miejski w Opocznie, Opoczno 2005 r.

Mini książka kucharska zawierająca przepisy opoczyńskich potraw regionalnych, m.in. na:  kaszę jaglaną z pecłonkami (propozycja Koła Gospodyń Wiejskich z Sobawin), Skurcoki z Kraśnicy czy Bomby w cieście śląskim z Ogonowic.

CENA – 3,50 ZŁ
 


 

"75 lat opoczyńskiej piłki nożnej (1928-2003)"

Zdzisław Nowak, Szymon Szponton, Staszowskie Wydawnictwo Kulturalne, Staszów – Opoczno 2003 r.

Książka przybliża historię opoczyńskiego sportu i osób związanych z jej tworzeniem oraz stan organizacyjny piłkarskich klubów opoczyńskich.

CENA – 20 ZŁ
 
 
Opoczno: plan miasta

red. i oprac graficzne Bożena i Paweł Szymczak, Wydaw. Kartograficzne AZYMUT, Wyd. 2, Łódź 2005 r.

CENA – 4 ZŁ
 
 
"Wieści ze Słowacji"

Waldemar Ireneusz Oszczęda, Staszowskie Wydawnictwo Kulturalne, Staszów – Żilina 2002 r.

Książka stanowi swego rodzaju kontynuację tematyki słowackiej podjętej przez naszego rodaka, urodzonego w Opocznie - Waldemara Oszczędę. Jest to zbiór felietonów o Słowacji : ciekawostki słowackie, historia, co warto zobaczyć w tym kraju. Sporo miejsca poświęcił autor  miastu bliźniaczemu naszego rodzimego Opoczna. Nie zapomniał również wspomnieć o swojej „małej ojczyźne”. W rozdziale „Opoczno nad Drzewiczki i jego kontakty z Bytczą” autor pisze o Opocznie, i o współpracy podjętej między władzami naszego miasta a Bytczą.

CENA – 15 ZŁ
 
"Wieści ze Słowacji II"

Waldemar Ireneusz Oszczęda, Urząd Miejski w Opocznie, Opoczno 2006 r.

Książka jest kontynuacją wydanych w 2002 r. „Wieści ze Słowacji”. Autor zaprasza tu czytelnika do wspólnej wędrówki po uroczej i pełnej ciekawostek ziemi słowackiej, zapoznaje go z życiem naszych słowiańskich przodków oraz z wybranymi postaciami z kart historii Słowacji. Publikacja ma za zadanie umożliwić czytelnikowi lepsze poznanie i polubienie Słowacji, która według autora jest ciekawym, gościnnym i przyjaznym dla Polaków krajem.

CENA – 15 ZŁ


 


"Skarby opoczyńskiej tradycji"

Urząd Miejski w Opocznie, Opoczno 2006 r.

Pozycja przedstawiająca bogate tradycje ludowe naszego regionu. Wydana okazjonalnie na Dożynki Gminne Opoczno 2006. Bogatej historii i kulturze regionalnej poświęcono wiele pozycji książkowych. Tym razem zamierzeniem autorów było ukazanie wciąż jeszcze żywych tradycyjnych czynności gospodarskich.

CENA – 4 ZŁ
 
"Jak to drzewiej było doroczne obrzędy i zwyczaje w Opoczyńskiem"

Urząd Miejski w Opocznie, Opoczno 2007 r.

Doroczne obrzędy i obyczaje w Opoczyńskiem to kolejna, po „Opoczyńskim jadle” i „Skarbach opoczyńskiej tradycji”, publikacja w cyklu wydawniczym towarzyszącym corocznym Dożynkom Gminnym. Wydając niniejszą publikację zawierającą opisy zwyczajów i obrzędów dorocznych ukazano bogactwo opoczyńskiej tradycji ludowej.

CENA – 4 ZŁ


 

Książki do kupienia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie, Plac Kościuszki 15.

 


Powrót
BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka