ULGI DLA INWESTORÓW

Ulgi podatkowe dla inwestorów

Przedsiębiorcy zwiększający zatrudnienie lub dokonujący nowych inwestycji w Gminie Opoczno uzyskują możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości do 4 lat. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest utworzenie odpowiedniej liczby nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez określony czas lub zrealizowanie nowej inwestycji o nakładach na określonym poziomie. Zwolnienia te reguluje Uchwała nr XLI/406/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 maja 2014 r.

 

Warunki uzyskania zwolnienia:

Zwolnienie

na okres

Stworzenie nowych miejsc pracy

Utrzymanie nowych miejsc pracy

LUB

Nakłady

na nową inwestycję

1 roku

od 1 do 9

3 lata

co najmniej 250 000 PLN

2 lat

od 10 do 19

5 lat

co najmniej 500 000 PLN

3 lat

od 20 do 29

5 lat

co najmniej 1 000 000 PLN

4 lat

powyżej 30

5 lat

co najmniej 1 500 000 PLN