Inwestycje zrealizowane

Inwestycja przy ul. Dworcowej 2

Zakończono prace remontowe  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Dworcowej 2. Remont polegał na wzmocnieniu i zaizolowaniu ścian fundamentowych budynku, wzmocnieniu konstrukcji dachu i zewnętrznych ścian, a także termomodernizacji budynku. Przeprowadzone termomodernizacja objęła zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i w instalacjach doprowadzających ciepłą wodę.

Inwestycja podzielona była na dwa zadania:

1. przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul. Dworcowa 2 w Opocznie – zadanie zostało zrealizowane przez firmę 2 JMP EKOBUDOWA Opoczno

2. budowa węzła cieplnego, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa wraz z cyrkulacją – zadanie zrealizowane przez Instal Serwis Tomaszów Mazowiecki.

Wykonane działania pozwoliły również na poprawę walorów estetycznych budynku. Zgodnie z założeniami projektu termomodernizacja zakłada oszczędność energii i wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną na terenie gminy Opoczno.

Ulica Brzozowa to kolejna zrealizowana inwestycja

Z końcem kwietnia zakończyły się prace związane z budową ulicy Brzozowej na osiedlu Ustronie. Realizacja inwestycji została dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Łódzki Urząd Wojewódzki w kwocie 876 066,00 zł. Inwestycja była oczekiwana przez mieszkańców już od wielu lat. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię asfaltową, chodniki, zjazdy do posesji oraz ścieżki rowerowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 080 569,67 zł. Zadanie wykonane zostało przez firmę Star Budowa z miejscowości Pawłów.

Również zakończono rozbudowę ciągu dróg gminnych – ulicy Partyzantów, Limanowskiego i Cichej

Zakończono prace remontowe w ramach inwestycji pn. Rozbudowa ciągu dróg gminnych – ulicy Partyzantów, Limanowskiego i Cichej w Opocznie wraz z kanalizacją deszczowa i odwodnieniem. Inwestycja na kwotę 3 802 683,01 zł została dofinansowana z Fundusz Dróg Samorządowych w woj. Łódzkim.

Na odcinku ulicy Partyzantów od ul. Piotrkowskiej do ul. Limanowskiego zakres prac obejmował rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie chodników dla pieszych i ścieżki rowerowej oraz zjazdów do posesji, a także odprowadzenie wód deszczowych z odcinka ul. Partyzantów do istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego w pasie ulicy. Natomiast na odcinku ul. Limanowskiego i ul. Cichej zakres prac obejmował wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnika dla pieszych, zjazdów gospodarczych oraz kanalizacji deszczowej. 

 

Liczba wyświetleń: 486

Powrót