Fundusze Unijne

Zdjęcie Artykułu

Granty sołeckie 2020

Opublikowano dn. 29.07.2020
Autor: OPOCZNO

Gmina Opoczno otrzymała z budżetu Województwa Łódzkiego dofinansowanie w formie dotacji celowej, przeznaczone na sfinansowanie zadań gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Projekt pn.: „Spotkanie w altanie – utworzenie plenerowego centrum integracji społecznej” będzie realizowany w sołectwie Dzielna.

Z pozyskanych środków zostanie zrealizowana budowa altany, która będzie służyła do organizowania spotkań i integracji mieszkańców wsi na świeżym powietrzu. Z wkładu własnego zostaną zakupione stoły i ławki. Budowa wiejskiej altany wyposażonej w stół i ławki wynika z potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność.

W realizację projektu zaangażują się także mieszkańcy. W pierwszej kolejności przygotują plac pod budowę altany. Sołtys wraz z Radą Sołecką planują przeprowadzić spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa oraz dla zaproszonych gości. Sołtys i Rada Sołecka przygotują konkursy dla dzieci i rodziców oraz materiały potrzebne na ognisko. Panowie zapewnią natomiast bezpieczeństwo i obsługę logistyczną uczestnikom imprezy.
Do zorganizowania spotkania włączą się także inne lokalne grupy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dzielnej w ramach wkładu własnego przygotują i podadzą poczęstunek dla uczestników imprezy, a także wystąpią w opoczyńskich strojach, odśpiewując znane utwory ludowe.

Celem projektu jest zwiększenie aktywnej integracji obywatelskiej i lokalnej. Wspieranie
i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, budowanie świadomości obywatelskiej, tożsamości lokalnej, promowanie miejscowości.

Całkowita realizacja projektu wynosi 15 000,00 zł, w tym koszt budowy altany wraz z jej zaprojektowaniem wynosi 10 000,00 zł, a wkład własny to kwota 5 000,00 zł. Realizacja projektu odbędzie się w terminie 1 lipca – 15 listopada 2020 r.

 

Liczba wyświetleń: 548

Powrót