Fundusze Unijne zrealizowane

Zdjęcie Artykułu

Zakończenie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Biernackiego w Opocznie”

Opublikowano dn. 12.01.2021
Autor: OPOCZNO

Gmina Opoczno zakończyła realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Biernackiego w Opocznie” realizowanego w ramach PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” (2020 r.).

Logo głowne gminy opoczno Razem bezpieczniej               ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji

 

W ramach projektu wykonano modernizację przejścia dla pieszych na ul. Biernackiego w Opocznie poprzez montaż tzw. aktywnego przejścia. Zestaw migających świateł, w tym „kocich oczek” zamontowanych w jezdni, jest aktywowany, gdy pieszy znajduje się w jego pobliżu.

Ponadto zostały zrealizowane spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz rozdysponowano zakupione w ramach projektu gadżety odblaskowe. Działania edukacyjne w formie on-line zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Opocznie w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie i w Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie. Do dzieci z Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 5 w Opocznie zostały dostarczone przez Strażników Miejskich gadżety odblaskowe a zajęcia z zasad bezpieczeństwa zostały przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną placówek.

Na podsumowanie całego projektu, Gmina Opoczno we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Opocznie, przy udziale Ratownika Medycznego, uczniów szkół podstawowych oraz pracowników Miejskiego Domu Kultury w Opocznie powstał film edukacyjny o bezpieczeństwie, podczas którego zostały wykorzystane gadżety odblaskowe zakupione w ramach projektu.

 

 
 
Link do filmu na Kanale Youtube Gminy Opoczno: https://youtu.be/5Q_omWnTXUc 
 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację działań w projekcie, w szczególności:

- Funkcjonariuszom Policji z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie na czele z Komendantem Powiatowym insp. Konradem Kobierskim,

- Strażnikom Miejskim ze Straży Miejskiej w Opocznie na czele z Komendantem Dariuszem Rzepką,

- Dyrektorom placówek oświatowych:

  • Pani Dyrektor Małgorzacie Kozłowskiej z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie,
  • Panu Dyrektorowi Jackowi Stępniowi ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Integracyjnymi  w Opocznie,

  • Pani Dyrektor Alicji Jurek z Przedszkola nr 2 w Opocznie,

  • Pani Dyrektor Anecie Ziębie z Przedszkola nr 5 w Opocznie,

- Panu Tomaszowi Woźniakowi i pracownikom Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie z Panem Dyrektorem Zdzisławem Miękusem,

- Panu Mateuszowi Grodzickiemu – pracownikowi Urzędu Miejskiego w Opocznie posiadającego uprawnienie Ratownika Medycznego,

- uczestnikom spotkań on-line, a także najmłodszym, zaangażowanym w nagranie filmu.

Liczba wyświetleń: 622

Powrót