Aktualności

INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW

Opublikowano dn. 09.05.2019
Autor: OPOCZNO

Data wydarzenia: 07.05.2019 od 00:00 - 31.08.2019 do 00:00

Od dnia 7 maja do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie gminy Opoczno zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Opoczna, informuje, iż w związku z przystąpieniem w 2019 roku do opracowania „Ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków", wymaganej przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1454) od dnia 7 maja 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie gminy Opoczno rozpoczęto przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie, w ramach realizacji projektu ZONE zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ogrzewania oraz weryfikacja pojemników na odpady komunalne.

Powyższą inwentaryzację przeprowadzą wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego w Opocznie, a także pracownik Straży Miejskiej. Osoby wykonujące prace w terenie posiadają upoważnienie Burmistrza Opoczna.

Mieszkańców gminy Opoczno uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji osobom upoważnionym do wykonania przedmiotowej inwentaryzacji.

Liczba wyświetleń: 874

Powrót
Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Zobacz nasze panoramy

Zobacz nasze panoramy

Facebook płytka ceramiczna

Facebook płytka ceramiczna

Panoramy

Poznaj opoczańskie panoramy

Facebook Gmina

Facebook Gminy

youtube

Odwiedź nas na youtube