Strona główna Aktualności   Wydarzenia   Plan miasta   Baza informacji   Spacer   Galerie   Multimedia   Zdjęcia internautów   Historia   bip
Portal - Honorowa obywatelka Opoczna - Pani Ewa Bąkowska
Józef Piłsudski
Redakcja: Administrator
Dodany: 1-04-2010, wyświetleń: 7903
PDF
DRUKUJ
grafika

 Józef Piłsudski urodził się 5.XII.1867 r. w Zułowie. Po ukończeniu gimanzjum wileńskiego, w 1885 r. wstąpił na Wydział Medyczny Uniwersytetu w Charkowie. Zamieszany przypadkowo w przygotowywany zamach na cara skazany został na pięcioletnie zesłanie na Syberię. W 1892 r. powrócił do Wilna i włączył się w nurt działalności socjalistycznej. Był m.in. wydawcą "Robotnika". W 1900 r. został aresztowany, lecz wkrótce udało mu się zbiec. Osiadł w Galicji, gdzie od 1902 r. koncentrowała się jego działalność. W momencie wybuchu I wojny światowej utworzył Polską Siłę Zbrojną, później został komendantem I Brygady Legionów Polskich. 22.VII.1917 r. został aresztowany przez Niemców i osadzony w Magdeburgu. Zwolniony, powrócił do Warszawy 10.XI.1918 r. Następnego dnia Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową, a w trzy dni później także cywilną. 22.XI.1918 r. został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa, 22.II 1919 r. Sejm przyznał mu tytuł Naczelnika Państwa, który sprawował do czasu wyboru na stanowisko prezydenta G. Narutowicza (XII.1922 r.). Podczas wojny Polski z Rosją Radziecką był naczelnym wodzem, od III.1920 r. posiadając stopień Marszałka Polski. Po przewrocie majowym był aż do śmierci ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych, a latach 1926-1928 i 1930 był również premierem. Wybrany 31.V.1926 r. na urząd prezydenta, wyboru nie przyjął. Opublikował wiele prac z zakresu historii wojskowości, wspomnień oraz innych, zebranych i wydawanych w "Pismach zbiorowych". Zmarł 12.V.1935 r. w Warszawie, pochowany w Katedrze Wawelskiej. 

27.III.1935 r. Rada Miejska miasta Opoczna "pragnąc dorównać całej Polsce w marszu czci dla Genialnego Męża" i uroczyście uchwaliła nadanie Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu honorowe obywatelstwo miasta Opoczna. 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ