Strona główna Aktualności   Wydarzenia   Plan miasta   Baza informacji   Spacer   Galerie   Multimedia   Zdjęcia internautów   Historia   bip
Portal - Dla Inwestora
Dla Inwestora
Redakcja: Administrator
Dodany: 18-03-2010, wyświetleń: 20479
PDF
DRUKUJ

Położenie i dostępność komunikacyjna

Opoczno to miasto powiatowe położone w centrum Polski, województwie łódzkim – w jego południowo-wschodniej części.

Znajduje się na styku szlaków komunikacyjnych:

  • drogi krajowej nr 12 (docelowo planowana droga ekspresowa S12)
  • CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej) z przystankiem kolejowym Opoczno-Południe
  • linii kolejowej nr 25 z Koluszek do Skarżyska-Kam. z bocznicami kolejowymi
  • dróg wojewódzkich DW713 oraz DW726.

 

Najbliższa autostrada A1 znajduje się w odległości 45 km, natomiast droga ekspresowa S8 w odległości 32 km.

Najbliższe lotniska:

  • Radom -75,3 km;
  • Kielce – 83,4 km;
  • Łódź – 88,8 km;
  • Warszawa – 136 km.

       

Opoczno jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni ogółem 190,45 km2, którą zamieszkuje 35 001 mieszkańców. Przez teren Opoczna przepływają dwie rzeki: Drzewiczka oraz Wąglanka.

Struktura gospodarcza

Dominującą w gminie gałęzią przemysłu jest branża ceramiczna, mająca głębokie tradycje. W XIX wieku wybudowano w Opocznie pierwszą fabrykę płytek kamionkowych, która ulegając równym przekształceniom i zmianom funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Dzięki takim firmom jak OPOCZNO oraz Ceramika Paradyż – potentatom w dziedzinie produkcji płytek ceramicznych, a także licznym mniejszym zakładom Opoczno postrzegane jest jako zagłębie ceramiczne.


Drugie miejsce pod względem znaczenia dla gospodarki gminy zajmuje przemysł włókienniczy. Przedstawicielem tej branży jest zakład Optex S.A., specjalizujący się w produkcji tkanin.

Od kilku lat rośnie znaczenie dla gospodarki gminy przemysłu wydobywczego opartego na naturalnych bogactwach (piasku kwarcowym, wapieniach, glinkach ceramicznych, żwirach, piaskach budowlanych, piaskowcach), branży metalowej, odlewniczej i przetwórstwa rolno - spożywczego (szczególnie branże: mięsna i piekarnicza).

Potencjał ludzki, edukacja

 

W gminie są licea ogólnokształcące, technika (kształcące m.in. w zawodzie Informatyk, Technolog Żywności, Mechatronik, Elektronik, Mechanik, Spedytor, Technolog Ceramiki) i szkoły zawodowe (kształcące m.in. w zawodzie Elektromechanik, Monter Elektronik, Elektryk, Monter Mechatronik).

Władze samorządowe są otwarte na współprace z przedsiębiorstwami w celu dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Gmina Opoczno współpracuje z Akademią Górniczo– Hutniczą w Krakowie. W pobliskim Tomaszowie Mazowieckim znajduje się filia Uniwersytetu Łódzkiego.

Infrastruktura techniczna

 

Miasto Opoczno ma dobrze rozwinięta infrastrukturę   techniczną niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. W każdym z rejonów miasta istnieje możliwość podłączenia nowych odbiorców zarówno do sieci energetycznej, gazowej, jak tez wodociągowej i kanalizacyjnej.

 


Historia

Opoczno to miasto o średniowiecznych tradycjach – pierwsza wzmianka historyczna o Opocznie pochodzi z 1284 r. Dziś miasto stanowi centrum powiatu opoczyńskiego. Na jego terenie zlokalizowane są jednostki pełniące funkcje administracyjne, usługowe i oświatowo-kulturalne o znaczeniu ponadlokalnym. Gmina Opoczno to region o charakterystycznych, swoistych cechach przejawiających się w języku, historii i kulturze. Ludność tej ziemi wyróżnia się gwarą, strojem oraz specyfiką wielu elementów folkloru. Tradycje i obyczaje przodków są kultywowane do dziś. W Opocznie swoją kolebkę ma 57-letni Zespół Pieśni i Tańca „TRAMBLANKA”, który wykorzystuje folklor opoczyński. To z opoczyńskiego Tadeusz Sygietyński – twórca Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” czerpał wiedzę, zbierał przyśpiewki i utwory ludowe. Po dziś dzień zespół zaczyna swoje występy tańcem opoczyńskim.

Warto odwiedzić Opoczno i poznać jego 600 letnią historię.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ