Strona główna Aktualności   Wydarzenia   Plan miasta   Baza informacji   Spacer   Galerie   Multimedia   Zdjęcia internautów   Historia   bip
Portal - Rys historyczny
Bibliografia
Redakcja: Administrator
Dodany: 31-03-2010, wyświetleń: 11349
PDF
DRUKUJ
grafika

BIBLIOGRAFIA
1. Dialektologia
2. Folklor
3. Zajęcia rolnicze
4. Sztuka ludowa i rękodzieło artystyczne
5. Region opoczyński
 

Dialektologia
1. Kamińska Maria, Uwagi o rozwoju gwary Opoczyńskiej, „Rozprawy Komisji Językowej”, t. IV, Łódź 1956, s. 55-60. Treść: wykazanie zmian w zakresie gwary, jakie zaszły w Mikulowicach i okolicy od 1886 r., tj. od ogłoszenia pracy dialektologicznej Jana Łosia.
2. Łoś Jan, Gwara opoczyńska – studium dialektologiczne, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” , t. IX, Kraków 1886, s. 147-190. Treść: praca oparta na materiałach zebranych przez autora w rodzinnej wsi Mikulowicach i innych; zawiera opis różnych działów gramatyki oraz słowniczek.
3. Surma Genowefa, Adaptacja obcych elementów językowych w nazwiskach opoczyńskich, „Acta Universitatis Łodziensis. Folia Linguistica”, nr 27, Łódź 1993, s. 293-301.
4. Surma Genowefa, Nazwy własne w folklorze opoczyńskim, „Onomastyka Literacka”, WSP Olsztyn, 1993, s. 303-309.
5. Surma Genowefa, Polskie nazwiska odczasownikowe (na przykładzie materiałów opoczyńskich),Lipsk 1993, s.142-148.
6. Surma Genowefa, Przezwiska i przydomki w świetle materiałów opoczyńskich, „Onomastica”, t. XXXVIII, Gdańsk 1993, s.151-167.
7. Surma Genowefa, Przezwiska ludowe mieszkańców Gorzałkowa, dawnego i obecnego przedmieścia Opoczna w woj. Piotrkowskim, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 9, Gdańsk 1983, s. 117-130.
8. Surma Genowefa, Tradycja i współczesność w potocznym imiennictwie ludności wiejskiej (na przykładzie Opoczyńskiego), „Filologia Polska – Prace Językoznawcze”, nr 16, Gdańsk 1992, s. 237-247.
9. Surma Genowefa, Z problemów kształtowania się nazwisk polskich od XIII do XX w. na przykładzie Opoczyńskiego, „Zeszyty Naukowe – Prace Językoznawcze”, nr 17-18, Gdańsk 1993, s. 235-240.
10. Szymczak Mieczysław, Uwagi językowe do prac J.P. Dekowskiego Uprawa roli i rośliny uprawne w Opoczyńskiem oraz Pasterstwo nad Pilica, „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. XIII,1959, s. 279-289. treść: zostały omówione zjawiska fonetyczne gwary i załączony słowniczek wyrazów gwarowych.
11. Szymczak Mieczysław, Charakterystyka gwary opoczyńskiej, „Literatura Ludowa”, 1966, z. 2/3, s. 7-10. treść: artykuł pisany na podstawie pracy J. Łosia i M. Kamińskiej.

Folklor
1. Anonim, Chciwy młynarz, „Czytelnia Niedzielna”, 1857, nr 31.
2. Chałasinski Jan, Wiadomości etnograficzne z Ogonowic, /w:/ Młode pokolenie chłopów, Warszawa 1984, t. I.
3. Czekanowska Anna, Pieśń ludowa Opoczyńskiego na tle problematyki etnograficznej, „Studia Muzykologiczne”, 1956, t. V.
4. Dekowski Jan Piotr, Łuczkowski Jan, Pieśni dożynkowe w Polsce środkowej, Łódź 1990.
5. Dekowski Jan Piotr, Łuczkowski Jan, W kręgu zwyczajów i obrzędów Polski środkowej, Łódź 1990.
6. Dekowski Jan Piotr, Dekowska Bronisława, Pieśni ludowe z powiatu opoczyńskiego, „Literatura Ludowa”, 1966 z. 2/3.
7. Dekowski Jan Piotr, Hauke Zbigniew, Folklor regionu opoczyńskiego, Warszawa 1974.
8. Dekowski Jan Piotr, „Z gojikiem” po dyngusie, „Ziemia”, 1930, t. XV.
9. Dekowski Jan Piotr, Legendy i podania z okolic miasta Tomaszowa Maz., Tomaszów Mazowiecki 1935.
10. Dekowski Jan Piotr, Święty Jan, „Prace i Materiały Etnograficzne”, 1947, t. VII.
11. Dekowski Jan Piotr, Zwyczaje weselne w powiecie opoczyńskim, „Prace i materiały Etnograficzne”, 1948/49, t. VII.
12. Dekowski Jan Piotr, Stan i problematyka badań nad obrzędowością ludowa środkowego dorzecza Pilicy, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1963, t. V.
13. Dekowski Jan Piotr, Obrzędowe obnoszenie i kupno panieńskiego wianka na weselu opoczyńskim, „Literatura Ludowa”, 1966, z. 2/3.
14. Dekowski Jan Piotr, Zapustny przetarg dziewcząt w Opoczyńskiem, „Literatura Ludowa”, 1966, z. 2/3.
15. Dekowski Jan Piotr, Opoczyński konkurs folklorystyczny, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1977, t. XIX..
16. Dekowski Jan Piotr, Kolo Miłośników Miasta Opoczna i regionu opoczyńskiego, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1983, t. XXII.
17. Dekowski Jan Piotr, Zwyczaje i obrzędy sobótkowe w Opoczyńskiem, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1983, t. XXII.
18. Grzymowska Józefa, Wesele w Smogorzowie, Mariówka Opoczyńska 1930.
19. Hauke Zbigniew, Artyści ludowi, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1983, t. XXIII.
20. Hauke Zbigniew, Folklor – region - scena, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1983,t. XXII.
21. Jaźwiec Jan, Opoczyńskie Dni Folkloru, „Wieści”, 1966, nr 28.
22. Kolberg Oskar, Wesele od Przysuchy, Skrzynna, /w:/ Lud. Radomskie, Kraków 1887, cz. I.
23. Kubiak Feliks, O zaklętym wojsku chłopskim na Mazowszu, „Orli Lot”, 1926, nr 4.
24. Kądziela Wiesław, Pieśni z Nieznamierowic pow. Opoczno, „Literatura Ludowa”, 1966. z.2/3.
25. Kuzniak Mirosław, Jak polka „mazur” przerodziła się w „tramblankę”, „Odgłosy”, 1977, nr 15.
26. Łuczkowski Jan, Pieśni ludowe regionu opoczyńskiego, Łódź 1985.
27. Łuczkowski Jan, Opoczyński grajek odpustowy, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1986, t. XXVI.
28. Łuczkowski Jan, Prymitywne instrumenty muzyczne i zabawki dźwiękowe na terenie Opoczyńskiego, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1986, t. XXVI.
29. Łuczkowski Jan, Badania nad folklorem muzycznym Opoczyńskiego i jego wykonawcami, „Zbliżenia Piotrkowskie”, 1994, nr 12.
30. Łuczkowski Jan, Instrumenty muzyczne i sposoby gry muzykantów Opoczyńskiego, „Zbliżenia Piotrkowskie”, 1997, nr 12.
31. Łuczkowski Jan, Rola muzyki i muzykantów w obyczajowości wsi opoczyńskiej, „Zbliżenia Piotrkowskie”, 1994, nr 1/2.
32. Łuczkowski Jan, Muzykanci ludowi Opoczyńskiego i ich rola w kulturze regionalnej, „Inspiracje”, 1995, nr 27.
33. Łuczkowski Jan, Muzykalność ludu opoczyńskiego, „Natanael”, 1998, nr 2.
34. Łuczkowski Jan, Opoczyńscy muzykanci ludowi i ich instrumenty w świetle tradycji folklorystycznych, „Literatura Ludowa”, 1996, nr 2.
35. Łuczkowski Jan, Dni Folkloru Ziemi Opoczyńskiej, Opoczno 1985.
36. Misiurski Zacheusz, „Dobra Woda”, „Orli Lot”, 1931, nr 5-6.
37. Misiurski Zacheusz, Opowieści ludowe z powiatu opoczyńskiego, „Literatura Ludowa”, 1966, z.2/3.
38. Misiurski Zacheusz, „Weselnica”, „Orli Lot”, 1931, nr 5-6.
39. Ognik Halina, Rozmiłowani w folklorze, „Chłopska Droga”, 1968, nr 83.
40. Pecińska Małgorzata, Włodarczyk Wojciech, Problem wykrzyku w przyśpiewkach opoczyńskich, „Muzyka”, 1974, nr 3.
41. Seweryn Tadeusz, Z zapisków etnograficznych, „Kurier Literacko - Naukowy”, 1926, nr 7.
42. Seweryn Tadeusz, Gdy Pan Jezus po Polsce chodził, „Młody Polak”, 1926, nr 16.
43. Seweryn Tadeusz, Sobótkowe opowieści, „Kurier Literacko - Naukowy”, 1927, nr 175.
44. Seweryn Tadeusz, Dzień wigilijny, „Kurier Literacko - Naukowy”, 1928, nr 53.
45. Seweryn Tadeusz, Z żywym kurkiem po dyngusie, Kraków 1928.
46. Sek. Wawrzyniec, Zabobony ludu (par. Libiszów), „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 1914, nr 8.
47. Sek. Wawrzyniec, Zwyczaje i przesady Ziemi Opoczyńskiej sprzed 50-ciu laty, Sandomierz 1939.
48. Synowie Karol, Obrzęd pogrzebu, „Orli Lot”, 1926, nr 7.
49. Szafranski Wacław, Jak się odbyło Święto Pieśni w Opocznie, „Nasza Praca”, 1936, nr 2.
50. Szafrański Wacław, Urządzimy Święto Pieśni w Opocznie, „Nasza Praca”, 1935, nr 5.
51. Urbanowska Anna, Zjazd miłośników folkloru miejskiego Łódź, Kalisz i Złoczew w gościnie u koła opoczyńskiego, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1983, t. XXII.
52. Wojewódzki Bolesław, Opoczyńskie opowieści ludowe, „Literatura Ludowa”, 1966, z. 2/3.
53. Wojewódzki Bolesław, Opoczyńskie opowieści ludowe, „Literatura Ludowa”, 1966, z.2/3.
54. Wojewódzki Bolesław, Przysłowia i przepowiednie pogody, „Literatura Ludowa”, 1966, z.2/3.
55. Dni Folkloru Opoczyńskiego, „Literatura Ludowa”, 1966, z.2/3.
56. Wojewódzki Bolesław, Strachy na smugu, Warszawa 1974.
57. Zieliński Eugeniusz, Dół kumów, „Orli Lot”, 1926, nr 7.


Zajęcia rolnicze
1. Dekowski Jan Piotr, Uprawa roli i rośliny uprawne w Opoczyńskiem, „Prace i Materiały Etnograficzne” 1959 t.XIII.
2. Dekowski Jan Piotr, Pasterstwo nad Pilicą, „Prace i Materiały Etnograficzne” 1959 t. XIII.
3. Łuczkowski Jan, Wierzenia związane z budynkiem mieszkalnym i jego wnętrzem, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1983 t. XXII.
4. Łuczkowski Jan, Owczarze wiejscy, „Siódma Prowincja” 1997 nr 3.
5. Łuczkowski Jan, Dożynki, „Forum Nauczycielskie” 1998 nr 5.
6. Misinska Maria, Rybołówstwo na Pilicy, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” Seria etnograficzna nr 2, Łódź 1958.
7. Misinska Maria, Spław drzewa na Pilicy, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi” Seria etnograficzna nr 2, Łódź 1958.


Sztuka ludowa i rękodzieło artystyczne
1. Anonim, Kolęda, „Czytelnia Niedzielna” 1857 nr 16.
2. Bartnik Maria, Pasja pani Teresy, „Nowa Wieś” 1984 nr 1.
3. Bastrzykowski Aleksander, Zabytki kościelnego budownictwa drzewnego w diecezji sandomierskiej, Kraków 1930.
4. Dekowski Jan Piotr, O przydrożnych kapliczkach w powiecie opoczyńskim, „Siew” 1928 nr 48.
5. Dekowski Jan Piotr, O ostatnim ośrodku garncarstwa w Opoczyńskiem, „Prace i Materiały Etnograficzne" 1948/49 t. VII.
6. Dekowski Jan Piotr, Badania nad przeszłością kulturalną opoczyńskich miasteczek, „Lud” 1954 t. XLI.
7. Dekowski Jan Piotr, O sztuce ludowej w Opoczyńskiem, „Magazyn Niedzielny Słowa Ludu”, 1962 nr 123.
8. Dekowski Jan Piotr, Stan badań nad kulturą ludową środkowego dorzecza Pilicy, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1964 t. VI.
9. Dekowski Jan Piotr, Wycinanki opoczyńskie z XIX wieku, „Prace i Materiały Muzeum archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" Seria etnograficzna nr 9, Łódź 1965.
10. Dekowski Jan Piotr, Poczynania Jacka Sariusza Wolskiego w zakresie tkactwa ludowego, „Polska sztuka Ludowa” 1970 nr 3 /4.
11. Dekowski Jan Piotr, Spółdzielnia Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Opocznianka” 1970 t. XII
12. Dekowski Jan Piotr, Teresa Szwedkowicz z Opoczna i jej zbiory etnograficzne, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1970 t. XII.
13. Dekowski Jan Piotr, Pisanki opoczyńskie i ich funkcja społeczna, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” Seria etnograficzna nr 17, Łódź 1973.
14. Dekowski Jan Piotr, Janina Smykowska długoletni prezes „Opocznianki”, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1977 t. XIX.
15. Fryś-Pietraszkowa Ewa, Pokonkursowa wystawa sztuki ludowej w Opocznie, „Polska Sztuka Ludowa” 1962 nr 2.
16. Głowa Zofia Barbara, Ludowe zdobnictwo żelaza w pow. Opoczno, „Polska Sztuka Ludowa” 1961 nr 1.
17. Janowski Aleksander, Rysunki z piasku przed chatą, „Wisła” 1900 t. XIV.
18. Kolberg Oskar, Lud – jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy pieśni, muzyka i tańce. Radomskie, Kraków 1887 cz. I, Kraków 1888 cz. II.
19. Kondriatuk Krystyna, Ludowe tkactwo opoczyńskie, Łódź 1958.
20. Kowalec Bogusław, „Opocznianka” – jej sprawy artystyczne i nieartystyczne, „Przemysł Ludowy i Artystyczny” 1956 nr 2.
21. Krajewska Janina, Strój opoczyński, Wrocław 1956.
22. Łuczkowski Jan, Rzeźbiarz ludowy Antoni Zięba (1888-1879), „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1983 t. XXII.
23. Łuczkowski Jan, Twórczość rzeźbiarska Antoniego Barana z Gorzałkowa, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1988 t. XXVII.
24. Łuczkowski Jan, Stan badań nad kulturą ludową Opoczyńskiego, „Zbliżenia 983 piotrkowskie” 1993 nr 4.
25. Łuczkowski Jan, Koło Miłośników Folkloru Opoczyńskiego, „Informator opoczyński” 1977 nr 4.
26. Łuczkowski Jan, Strój opoczyński, „Siódma Prowincja” 1998 nr 2-3.
27. Łuczkowski Jan, Pielęgnowanie rodzinnych tradycji, „Natanael” 1999 nr 11-12.
28. Łuczkowski Jan, Życie społeczno-kulturalne w Opoczyńskiem w I poł. XX wieku, „Natanael” 1998 nr 3.
29. Orynżyna Janina, Opoczyńscy artyści ludowi, „Literatura Ludowa” 1966 z. 2/3.
30. Polubiec Jan, O chatach opoczyńskich, „Nasza Praca” 1937 nr 5-6.
31. Różańska Aleksandra- Paduszyńska Bożena, Współcześni twórcy ludowi z Opoczyńskiego, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1983 t. XXII.
32. Seweryn Tadeusz, Pasiaki opoczyńsko-rawskie, „Kurier Literacko-Naukowy” 1925 nr 177.
33. Seweryn Tadeusz, Hafty opoczyńskie, Lwów 1926.
34. Seweryn Tadeusz, Pisanki rawsko-opoczyńskie, „Kurier Literacko-Naukowy” 1926 nr 94.
35. Strumiłło Andrzej, Notatki z Opoczyńskiego, „Wieś” 1947 nr 14/15.
36. Synowiec Karol, pająki – okrasa izby wiejskiej, „Orli Lot” 1926 nr 7.
37. Szewdkowicz Teresa, Opoczyńskie poszewki wianne, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1983 t. XXII.
38. Walicki Michał, Ludowy refleks sztuki Callota, „Polska Sztuka Ludowa” 1954 nr 3.
39. Wiącek Tadeusz, Wycinanka po opoczyńsku, „Magazyn Niedzielny Słowa Ludu” 1967 nr 410.
40. Wieruszewski Antoni, Strój opoczyński, „Orli Lot” 1926 nr 7.
41. Wojewódzki Bolesław, Artystka malarska Maria Wąsowicz-Sopoćko i jej związek z regionem opoczyńskim, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1983 t. XXII.
42. Zaremba Jan Aleksander, Wycinanki opoczyńskie na wystawie w Kielcach, "Polska Sztuka Ludowa" 1955 nr7/12.


Region opoczyński
1. A.P. Kółka rolnicze w powiecie opoczyńskim, „Ziemia Opoczyńska” 1918 nr 12/13.
2. Baranowski Bohdan – Baranowski Władysław – Kaliński Jezry, Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. Powiat Opoczno – województwo kieleckie, Wrocław 1970 t. II. Z. 4.
3. Caban Anna, Po ostatnim dzwonku, „Młody Nurt Opoczna” 1965 nr 2.
4. Chmielewski Władysław, Opoczno Śłązakom, Opoczno 1921.
5. Dekowski Jan Piotr, O charakterze ludu opoczyńskiego, „Ziemia” 1931 nr 17-20.
6. Dekowski Jan Piotr, Opoczyńskie Smardzewice, dzieje wsi, kościoła, klasztoru i najbliższej okolicy, Tomaszów Mazowiecki 1935.
7. Dekowski Jan Piotr, Powstanie styczniowe 1863-1864 w Tomaszowie Mazowieckim i sąsiednich powiatach, Tomaszów Mazowiecki 1938
8. Dekowski Jan Piotr, Powiat opoczyński w przeszłości, „Ziemia” 1938 nr 1-2.
9. Dekowski Jan Piotr, Górnictwo i przemysł górniczy w Opoczyńskiem, „Ziemia” 1928 nr 1-2.
10. Dekowski Jan Piotr, Opoczyńskie, „Literatura Ludowa” 1966 z.2/3.
11. Dekowski Jan Piotr, Opoczno i okolice, Warszawa 1977.
12. Dekowski Jan Piotr, Muzeum Regionalne w Opocznie, Łódzkie Studia Etnograficzne” 1978 t. 20.
13. Dekowski Jan Piotr, Region opoczyński, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1983 t. 22.
14. Dekowski Jan Piotr, Osadnictwo opoczyńskie w latach 1812-1864, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1983 t. 22.
15. Dekowski Jan Piotr, Cudowne obrazy w Opoczyńskiem, „Ziemia” 1938 nr 1-2.
16. Dekowski Jan Piotr, Wybitni Opocznianie , „Ziemia 1938 nr 1-2.
17. Dekowski Jan Piotr, Muzeum Regionalne w Opocznie, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1983 t. 22.
18. Gierszt, Skarby podziemne pow. Opoczyńskiego, „Kurier Literacko-Naukowy” 1928 nr 45.
19. Guerquin Bohdan, Zamek w Drzewicy, „Teka Konserwatorska” 1952 z. 1.
20. Gołąb Maciej, Z badań nad przeobrażeniami tradycyjnej pieśni weselnej opoczyńskiego, „Muzyka” 1974 nr 3.
21. Grajewska-Harasiuk Anna, Przemiany stylistyczne tradycyjnego folkloru opoczyńskiego w procesie popularyzacji, „Muzyka” 1974 nr 3.
22. Hűbner Józef, Z miasta, „Gazeta opoczyńska“ 1921 nr 6.
23. Kossakowski Jan Nepomucen, Pamiętniki, „Biblioteka Warszawska” 1895 t. 2.
24. Kowalewski Konstatnty, Czasy niedawne i czasy dzisiejsze w okolicach Wielko-Woli pow. Opoczyńskiego, „Ognisko Rodzinne” 1914 nr 24.
25. Kozakiewiczowa Helena, Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiat opoczyński woj. Kieleckie, Warszawa 1958 t. 3 z.8.
26. Klimkiewicz Roman, Wspomnienia pośmiertne, „Ziemia Opoczyńska” 1918 nr 6.
27. Laskowski Kazimierz, W Wielko-Woli, „Wieś Ilustrowana” 1910.
28. Lenewicz Stanisłąw, Dalsze studia antropologiczne w powiecie opoczyńskim , „Pamiętnik Fizjograficzny” 1914 t. 22.
29. Łuczkowski Jan , Opoczyńskie jako region historyczny i etnograficzny, „zbliżenia piotrkowskie” 1993 nr 3.
30. Łuczkowski Jan, Udział księży z Opoczyńskiego w powstaniu styczniowym, „Zbliżenia piotrkowskie” 1993 nr 2.
31. Łuczkowski Jan, Andrzejkowe wróżby, „Informator opoczyński” 1997 nr 6.
32. Łuczkowski Jan – Kobalczyk Anna, Godni naśladowcy z Opoczna, „Siódma Prowincja” 1995 nr 3.
33. Łuczkowski Jan, Matka Boska w wierzeniach Opocznian, „Natanel” 1999 nr 13.
34. Łuczkowski Jan, Andrzejki i adwent, „Natanael” 1998 nr 8.
35. Łuczkowski Jan, Ogólnopolska wystawa poplenerowa rzeźby ceramicznej artystów plastyków, Opoczno 1977.
36. Łuczkowski Jan, Opoczyńska poplenerowa wystawa malarstwa absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Opoczno 1978.
37. Łuczkowski Jan, Wystawa twórczości plastycznej Andrzeja Krzysztofika, Opoczno 1980.
38. Łuczkowski Jan, Hej, sobótka, sobótka ... „Forum Nauczycielskie” 1998 nr 4.
39. Łuczkowski Jan, Boże Narodzenie w tradycji ludowej, „Forum Nauczycielskie” 1997 nr 2.
40. Piwek Jerzy, Gospodarstwo chłopskie w dobrach białaczowskich w latach 1777-1864, Kielce 1982.
41. Połubiec Jan, Poznaj swój powiat, „Nasza Praca” 1937 nr 7-8.
42. Rawita Witanowski Michał , Opoczno, „Wędrowiec” 1903 nr 41.
43. Rawita Witanowski Michał, Przewodnik po dawnym opactwie cystersów w Sulejowie, Piotrków Trybunalski 1910,
44. Rawita Witanowski Michał, Z wędrówek po kraju, „Kronika Piotrkowska” 1913 nr 4-6.
45. Siek Wawrzyniec, Krótka wiadomość historyczna o cudownym obrazie i XX Filipinach w Studziannie, Warszawa 1912.
46. Smęcina Jan, Zamek w Drzewicy, „Ziemia” 1938 nr 1-2.
47. Stolarski Błażej, Sługocice – obraz życia i pracy jednej wsi, Warszawa 1925.
48. Sygut Zbigniew, Bractwa kościelne na Ziemi Opoczyńskiej, „Zbliżenia piotrkowskie” 1997 nr 12.
49. Sygut Zbigniew, Podziały administracyjne opoczyńskiego, „Zbliżenia piotrkowskie” 1993 nr 9.
50. Sygut Zbigniew, Prace i zbiory ks. Jana Wiśniewskiego, „Natanael” 1999 nr 15.
51. Sygut Zbigniew, Ks Wawrzyniec Siek, „Natanael” 1999 nr 16.
52. Sygut Zbigniew, Stanisław Wyspiański na Ziemi Opoczyńskiej, „Konecki Wrzesień” 1997 nr 2.
53. Szymański Stefan, Uwagi o akcji oświatowej wśród młodzieży wiejskiej powiatu opoczyńskiego, „Nasza Praca” 1937 nr 7-8.
54. Świątek Lidia, Opoczno – Gdy rodziła się niepodległa Polska , „Informator opoczyński” 1997 nr 6.
55. Świątek Lidia, Wrzesień 1939 roku na ziemiach opoczyńskich, „Informator opoczyński” 1997 nr 5.
56. Świątek Lidia, Bielowice dawniej i dziś, „Informator opoczyński” 1997 nr 2.
57. Świątek Lidia, Kim był świety Bartłomiej? , „Natanael” 1998 nr 4.
58. Ścisłowski Roman, Historia obrazu Chrystusa Pana Cierniem Koronowanego w Wielkiej Woli diecezji sandomierskiej Ziemi Opoczyńskiej, Sandomierz 1931.
59. Tworek Stanisław, kartki z przeszłości Opoczna, „Młody Nurt Opoczna” 1965 nr 2.
60. Wojciechowski W., Ekonomiczny stan wiosek i ich przyszłość, „ATENEUM” 1896 t. III.
61. Wiśniewski Jan, Dekanat opoczyński, Radom 1913.
62. Zbieg Stanisław, Praca samorządu opoczyńskiego w latach 1930-1934, „Opoczyńskie Kraje” dodatek do „Ziemi Radomskiej” 1935 nr 261

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ