Strona główna Aktualności   Wydarzenia   Plan miasta   Baza informacji   Spacer   Galerie   Multimedia   Zdjęcia internautów   Historia   bip
Portal - Oferty inwestycyjne
Oferty inwestycyjne
Redakcja: Administrator
Dodany: 21-11-2018, wyświetleń: 9694
PDF
DRUKUJ

Opoczno to nie tylko oryginalny folklor oraz przemysł ceramiczny, to malownicza gmina położona w południowo - wschodniej części województwa łódzkiego na pograniczu z woj. mazowieckim i świętokrzyskim, pretendująca do miana lidera inwestycyjnego regionu, obejmującego byłe województwo piotrkowskie.
Opoczno leży w odległości ok. 120 km od Warszawy, 90 km od Łodzi, 80 km od Kielc, 70 km od Radomia i 46 km od Piotrkowa Trybunalskiego, na przecięciu ważnych szlaków drogowych: Łódź - Lublin i Rawa Mazowiecka - Żarnów oraz kolejowych: Łódź - Skarżysko-Kamienna i Warszawa - Zawiercie na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej.
Na obraz nowoczesnej gminy wpływ mają inwestycje proekologiczne, drogowe i prospołeczne. Na terenie Gminy funkcjonuje najnowocześniejszy w kraju Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej gminy. Atutem Gminy jest rozwijający się układ komunikacyjny.
Opoczno jest jedynym miastem w województwie, posiadającym dwie obwodnice: południową - położoną w ciągu drogi krajowej nr 12 Łódź - Lublin oraz północno - zachodnią, łączącą krajową „12" z drogą wojewódzką 726 Rawa Maz. - Żarnów. Ponadto w ostatnich latach w Opocznie zainwestowano wiele milionów złotych w budowę oraz remonty dróg i ulic.
Nie bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego będzie budowa drogi ekspresowej S12, ze zjazdami na drogi wojewódzkie 726 Opoczno - Rawa Mazowiecka i 713 Opoczno - Tomaszów Mazowiecki. Prowadzone są też działania w celu utworzenia przystanku kolejowego na Centralnej Magistrali Kolejowej, dzięki któremu miasto zyska bezpośrednie połączenie z Warszawą, Katowicami i Krakowem.
Na terenie Opoczna powstała Podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na inwestorów czekają również tereny położone wzdłuż północno - zachodniej i południowej obwodnicy miasta.
Samorząd Opoczna dąży do stworzenia dogodnych warunków do inwestowania w sferze produkcyjnej, handlowej i usługowej poprzez przygotowanie terenów dla inwestorów w zakresie planistycznym i uzbrojenia technicznego, stosowanie preferencji przy zbywaniu gruntów komunalnych oraz prowadzenie sprzyjającej polityki finansowej. Dodatkowo inwestujący na terenie Gminy Opoczno mogą liczyć na ulgi i zwolnienia podatkowe określone w uchwale Rady Miejskiej.
Dzięki tym i podobnym działaniom Gmina Opoczno staje się miejscem, w którym warto inwestować, pracować, mieszkać i żyć.

OFERTA INWESTYCYJNA

Poszukiwani inwestorzy:  z branży logistycznej, przemysłu, usług, składów.
Oferowane tereny:

I - działka o powierzchni 1236 m² położona przy placu Kościuszki 20 w Opocznie. Nieruchomość położona w centralnej dzielnicy miasta zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym z lokalami mieszkalnymi oraz handlowo-usługowymi o powierzchni zabudowy - 528 m² i powierzchni użytkowej 849 m² . Nieruchomość położona w terenie zabudowy mieszkalnej i usługowo-handlowej, w strefie ochrony konserwatorskiej - obszar osadnictwa średniowiecznego. Właściciel - Gmina Opoczno.

 

 

II - Januszewice, działka zabudowana o pow. 3,98 ha, położone bezpośrednio przy drodze krajowej nr 12 i drodze wojewódzkiej 713,

 

 

 


III
- Janów Karwicki, działki niezabudowane o łącznej powierzchni pow. 16,6 ha. Przeznaczenie w studium uwarunkowań - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
IV - Janów Karwicki, działki niezabudowane pow. 6 ha i 8 ha, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

 


V
- Opoczno, ul. Piotrkowska, działki niezabudowane o łącznej powierzchni 22,2335 ha, położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej oraz południowej obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12, przeznaczenie - zabudowa związana z produkcją, przetwórstwem i składy, hurtownie.

 VI - Opoczno ul. Kolberga, działka częściowo zabudowana o pow. 4,5607 ha, dostęp do pełnej infrastruktury technicznej, przeznaczenie - obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych.

 

 

 


VII
- Różanna, działki niezabudowane o łącznej pow. 11,46 ha, dojazd z drogi gminnej.

VIII - Opoczno ul. Kolberga 2 , teren zakładów OPTEX S.A. Działki o łącznej powierzchni 2,1883 ha , z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową, usługową i handlową oraz zabudowę mieszkaniową niską. Bezpośredni dostęp do dróg publicznych - ul. 17 Stycznia i ul. Kolberga. Pełne uzbrojenie.

Dodatkowe udogodnienia: pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń

Komunikacja:
Tereny I - centrum miasta
Tereny II - dostęp do drogi wojewódzkiej 713
Teren III i IV - dostęp z drogi powiatowej oraz drogą technologiczną z drogi krajowej nr 12
Teren V - dostęp z drogi gminnej ul. Piotrkowska
Tereny VI i VIII, - dostęp z ul. 17 Stycznia i Kolberga
Tereny VII - dostęp z drogi gminnej

Kontakt w sprawie:
Zespół ds. Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Opocznie 44 786 01 39

GMINA OPOCZNO
Burmistrz: Dariusz Kosno
Strona: www.opoczno.pl
Strona BIP: www.bip.opoczno.pl
e-mail:
tel.:44 786-01-00 fax. 44 786-01-11
Kontakt: Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ