Strona główna Aktualności   Wydarzenia   Plan miasta   Baza informacji   Spacer   Galerie   Multimedia   Zdjęcia internautów   Historia   bip
Portal - Józefa Nita - poetka
Józefa Nita - poetka
Dodany: 6-09-2016, wyświetleń: 3696
PDF
DRUKUJ

Emerytowana nauczycielka. Pisaniem wierszy zajmuje się od wielu lat najchętniej pisząc dla bliskich i przyjaciół. Od 10 lat członek i kronikarz Klubu Literackiego „Nad Wąglanką" w Opocznie. Publikacja wierszy w miejscowej prasie, antologiach pokonkursowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz wydawnictwach klubowych. Autorka tomiku wierszy pt.: „Śmieję się do życia". Nagradzana i wyróżniana w konkursach poezji - lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Laureatka Dorocznej Nagrody Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury - 2013.

 

Od 10 lat członek i kronikarz Literackiego Klubu  „Nad Wąglanką" w Opocznie.

Uczestniczy w wieczorach poezji, spotkaniach autorskich, konkursach poetyckich, lekcjach

o tematyce regionalnej oraz akcjach czytelniczych.

W roku 2008 nominowana do   tytułu „OPOCZNIANIN ROKU"

Laureatka Dorocznej Nagrody Powiatu Opoczyńskiego w Dziedzinie Kultury - 2013

Bierze udział w konkursach poezji. Zdobywa nagrody i wyróżnienia:

2015 - wyróżnienie  w I Ogólnopolskim Konkursie  „Drzewica w Poezji, edycja I - limeryk"

2015 - wyróżnienie w 34. Międzynarodowym Konkursie „Wąglański   Maj Poezji"

2014 - III miejsce w konkursie Starostwa Powiatowego w Opocznie „Przeszłość ukryta w słowie"

2014 - wyróżnienie w konkursie poezji na 65 - lecie Biblioteki Publicznej w Białaczowie

2013 - wyróżnienie w  VII Międzywojewódzkim Turnieju Poetyckim „ZaWieruszone w szufladzie"

2012 - III miejsce w konkursie poetyckim w ramach III Poetyckich Spotkań ze Sztuką Amatorską

2010 - wyróżnienie w konkursie „Białaczowskie Krajobrazy Słowem Zapisane"

2002 - II miejsce w konkursie literackim o tematyce ekologicznej i ochrony środowiska -organizowanym przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Opocznie

             W roku 2010 wydała tomik swoich wierszy pt. „Śmieję się do życia"

Publikacja wierszy w almanachach pokonkursowych i  wydawnictwach klubowych:

2015 - „Echa znad Wąglanki"- Wydawnictwo dokumentujące dziesięcioletnią działalność

Opoczyńskiego Klubu Literackiego „Nad Wąglanką"

2015 - -„ Limeryki i inne wiersze o Drzewicy „ Pokłosie konkursu „Drzewica w poezji"

2015 - „Od Chrześcijańskich Korzeni do Orła w Koronie" Pokłosie 34 Wąglańskiego Maja Poezji

2015 - „Ciemność  boi się koloru" Almanach I Zlotu Poetów i Grup Poetyckich Województwa Łódzkiego

2013 - „ZaWieruszone w Wieruszowie" Almanach pokonkursowy turnieju poetyckiego

2011 - „Wyzłacane słowa" Pokłosie II Międzynarodowego Konkursu  Jednego Wiersza O Puchar

              Wydawnictwa  Św. Macieja Apostoła

2011 - „Niezamknięta Księga" Wybór wierszy poświęconych Janowi Pawłowi II autorstwa poetów

Opoczyńskiego Klubu Literackiego    „Nad Wąglanką"

2010 - „Wspomnienie o Ojcu ks. Janie Wojtanie"

2008 - „Honorowi Obywatele Gminy Opoczno"

2007 - „Krajobraz sercem malowany. Ziemia opoczyńska w twórczości artystów amatorów"

2003  - „Do Ciebie Ojcze" Antologia Modlitw Współczesnych { 129 modlitw napisanych przez Poetów z różnych krajów świata}

Publikacja wierszy i opowiadań w prasie:

„GONIEC OPOCZYŃSKI"nr 6/11/07/2012  I NR 12/17/12/2012

BEZPŁATNY MAGAZYN KULTURALNY  bmk nr 4/2012

"ZIEMIA ODROWĄŻÓW.KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „   nr 001/2010 , nr 004/17/2013,

                                                                                                                          Nr 1/18/2014

„NAD WĄGLANKĄ. KWARTALNIK KLUBU LITERACKIEGO W OPOCZNIE"  nr 001/5/2015,

nr  005/2/2008, nr 004/2/2007

nr 003/1/2007, nr 002/2005, nr 001/2006

„NATANAEL" nr 19/1999, nr 6/1998, nr 4/1988

„WOLNY OBSERWATOR" nr 11 z 10.04.1993

„ZIEMIA OPOCZYŃSKA  nr 12/94, nr 11/94,  nr 9/94, nr 7/94, nr 6/94, nr 5/94, nr 4/94, nr 3/94,

nr 2/9 4, nr 1/94, nr 6/93

„WIEŚCI ZNAD DRZEWICZKI" nr 1/89/2015

                  Artykuły o twórczości i wydarzeniach z udziałem Poetki w prasie polskiej i zagranicznej:

„TYGODNIK OPOCZYŃSKI" z dn. 27.11.2015, z  dn.26,06.2015. z dn. 29.05.2015, z dn.14.11.2014,

 z dn.  17.10.2014, z dn.14.10.2914, z dn.24.04.2014, z dn.20.02.2014, z dn.03.01.2014,

z dn.27.09.2013, nr 24/2013, z dn. 25.05.2012, nr 42/2012, nr  7/2011, nr 2/20011, nr 47/2010,

nr 13/2008, nr 15/2008, nr 15/2008, nr 19/2008, nr 23/2008, z dn.23.05/2008, nr 41///2008,

nr 11/2007, z dn. 05.01.2007, nr 8/2007, nr 46/2006, nr 1/2006

„DZIENNIK ZWIĄZKOWY CHICAGO" z dnia 24-26.02.2012, z dn.23-25.03.2012, z dn.30.03-01,04.2012

„SUPER EXPRES CHICAGO" z dn. 30.03-05.04.2012

„DZIENNIK ŁÓDZKI" nr 276/2013

„7 DNI TOMASZÓW _ OPOCZNO „nr 38/2013, nr 36/2013

„DZIENNIK ŁÓDZKI .dodatek   7 DNI OPOCZNA" nr 7/2009 nr 6/2006, nr 9/2005,

„DZIENNIK ŁÓDZKI" z dn.28.05.2001

 

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ