Strona główna Aktualności   Wydarzenia   Plan miasta   Baza informacji   Spacer   Galerie   Multimedia   Zdjęcia internautów   Historia   bip
Aktualności - Gospodarka
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie ŁSSE
Redakcja: stempniak_p
Dodany: 20-12-2017, wyświetleń: 2333
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika

We wtorek, 19 grudnia, w Opocznie miało miejsce podpisanie listu intencyjnego dotyczącego odpowiedniej współpracy w celu jak najlepszego zagospodarowania podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opocznie. Podpisy na dokumencie złożyli: Rafał Kądziela, burmistrz Opoczna, i Marek Michalik, prezes Zarządu ŁSSE.

W tym ważnym i historycznym, nie tylko dla miasta, ale również dla całego samorządu i regionu spotkaniu udział wzięli: Robert Telus, poseł na Sejm RP, Janusz Ciesielski, dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi, Grażyna Wielgus, sekretarz Powiatu, Maria Barbara Chomicz, przewodnicząca Rady Powiatu, Zbigniew Sobczyk i Anna Zięba, zastępcy burmistrza, Tomasz Łuczkowski, sekretarz Gminy, Barbara Bąk, skarbnik Gminy, Wiesław Wołkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej, Michał Konecki, prezes PGK, Andrzej Kopania, prezes MPK, Zdzisława Bąkiewicz, prezes ZGM oraz Andrzej Snopczyński, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Jacenty Lasota, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Marzanna Wojciechowska, naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1339 ha w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Opoczno została rozszerzona o tereny obrębu 0007 w Januszewicach, o powierzchni 45,63 ha.

Włączenie gruntów inwestycyjnych do ŁSSE pozwala na nową strategię gminy, która może pochwalić się atrakcyjną i poważną ofertą skierowaną dla potencjalnych inwestorów.

Warto zaznaczyć, że podstrefa Opoczno jest obecnie jedną z najlepszych ofert terenów inwestycyjnych będących w zasobach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Aktualnie trwa również procedura powiększenia granic Opoczna. Włączenie nowych terenów umożliwi m.in. racjonalne zagospodarowanie miasta oraz uwolni naturalny kierunek rozwoju.

Proponowane powiększenie granic administracyjnych porządkuje i sankcjonuje istniejącą już od lat sytuację, w której fragment obrębu wiejskiego Januszewice stanowi integralną całość z obszarem miejskim.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ