Strona główna Aktualności   Wydarzenia   Plan miasta   Baza informacji   Spacer   Galerie   Multimedia   Zdjęcia internautów   Historia   bip
Aktualności - Edukacja
Edukacja fundamentalna w przedszkolu
Redakcja: ZM
Dodany: 19-03-2013, wyświetleń: 1170
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika

Przedszkole nr 6 z Grupą Żłobkową ,,Zielona Dolinka" w Opocznie zakwalifikowało się do projektu „Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.
Ideą programu jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia, ujednolicenie oddziaływań domu i przedszkola oraz uściślenie współpracy wychowawcy z rodzicami. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zwraca uwagę na osiem rodzajów inteligencji, które dane są człowiekowi od urodzenia. To jednak, w jakim stopniu i które z nich się rozwiną, zależy w dużej mierze od rodziny, otoczenia oraz szkoły, w której dziecko się wychowuje. Wylicza się więc inteligencje: lingwistyczną, logiczno-matematyczną, muzyczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną, interpersonalną i intrapersonalną, oraz ruchową, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe dzieci. Nauka staje się bardziej skuteczna, gdy można połączyć różne sposoby uczenia w taki sposób, aby dziecko mogło się rozwijać wszechstronnie. Dlatego w programie tak duży nacisk położono na rozwój inteligencji wielorakich.
Program Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu można realizować równolegle z tradycyjnymi programami wychowania przedszkolnego, ponieważ głównym celem jest osiągnięcie przez dziecko zadowolenia z wykonywanej pracy, chęć podejmowania wyzwań, praca w zespole oraz kreatywność.
Innowacyjność programu potwierdza ścisła i świadoma współpraca nauczyciela z rodzicami. Nauczyciele i rodzice otrzymują zestaw najnowocześniejszych narzędzi edukacyjnych odpowiadających najnowszym badaniom dotyczącym oddziaływania na strefy rozwojowe dzieci. Program działa w sposób interdyscyplinarny angażując do współpracy Rodziców i Nauczycieli. Dzięki tak ważnej dla wszystkich współpracy dziecko będzie w maksymalnym stopniu przygotowane do podjęcia nauki w szkole, jak również zbuduje w sobie siłę i odporność psychiczną ułatwiającą radzenie sobie w sytuacjach stresujących.

Korzyści dla Przedszkola
• Uczestnictwo w jednym z najnowocześniejszych projektów edukacyjnych w Polsce, prowadzonym przez Fundację Instytut Nowoczesnej Edukacji.
• Darmowy dostęp do Panelu Nauczyciela, na którym umieszczone będą nowatorskie programy edukacyjne dla przedszkolaków, do wykorzystania przez Nauczycieli oraz Rodziców.
• Darmowy dostęp do produktów Edukacji Fundamentalnej: książeczki z zabawami dla poszczególnych grup wiekowych wychowania przedszkolnego.
• Możliwość konsultacji zagadnień związanych z wychowaniem przedszkolnym
z ekspertami poprzez Panel Nauczyciela.
• Podniesienie poziomu umiejętności prowadzenia kreatywnych zajęć interdyscyplinarnie łączących dziedziny nauki z uwzględnieniem matematyki, przyrody, z wykorzystaniem dostępnych technologii informatycznych.
• Poprawa jakości współpracy między nauczycielami i rodzicami poprzez opracowanie oraz wdrożenie modelu efektywnych kontaktów rodziców z nauczycielami podnoszącego jakość pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
• Podniesienie kompetencji rodziców uczestniczących w projekcie w zakresie edukacji
i wychowania dzieci.
• Podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych ułatwiających rozpoznawanie i niwelowanie specyficznych trudności w tym
z matematyki dzięki opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich materiałów dydaktycznych oraz prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod oddziałujących na wszystkie rodzaje inteligencji.

Harmonogram wydarzeń w projekcie „Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu":
Marzec 2013 - Konferencja inaugurująca Projekt „Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu
Marzec 2013 - grudzień 2013 - spotkania metodyczne, warsztaty dla Nauczycielami
Marzec 2013 - grudzień 2013 - spotkania metodyczne z Rodzicami
Marzec 2013 - październik 2014 - wdrażanie opracowanego programu wychowania przedszkolnego
Październik 2013 - październik 2014 - konkurs dla Nauczycieli na wymyślenie ćwiczeń, gier i zabaw edukacji fundamentalnej.
Październik 2014 - Konferencja kończąca, podsumowująca projekt „Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu", wręczenie statuetek Lidera Edukacji Fundamentalnej
Czas trwania projektu: 1.11.2012 - 31.10.2014 (24 miesiące)
Grupa docelowa: 80 przedszkoli z całej Polski.
Z każdego województwa wybranych jest 5 placówek.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ