Strona główna Aktualności   Wydarzenia   Plan miasta   Baza informacji   Spacer   Galerie   Multimedia   Zdjęcia internautów   Historia   bip
Aktualności - Gospodarka
Generała „Bończy” zamiast 17 Stycznia
Redakcja: stempniak_p
Dodany: 8-02-2018, wyświetleń: 1976
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika

Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego nr PNIK-I.4102.1.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. nazwa obecnej ulicy 17 Stycznia ma zostać zmieniona na „Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego". Zmiana ma nastąpić 17 lutego bieżącego roku.

Ulica 17 Stycznia pomimo dynamicznego rozwoju miasta w drugiej połowie XX w., to cały czas jedna z głównych arterii Opoczna. Przez długi okres, do momentu oddania do użytku południowej obwodnicy miasta, stanowiła fragment drogi krajowej nr 12. Oprócz ulicy Piotrkowskiej, której stanowi naturalną kontynuację, jest jedną z najbardziej ruchliwych ulic w naszym mieście.

Trakt w tym miejscu przebiegał już w czasach średniowiecza. Za panowania Kazimierza Wielkiego fragmentarycznie stanowił istotny element komunikacji nowo ulokowanego miasta. Wychodząc za mury miejskie droga prowadziła dalej w kierunku południowym. Na przestrzeni wieków zmianie ulegały jej nazwy. Zachowane materiały kartograficzne pokazują, że w XIX w. ciąg obecnej ulicy 17 Stycznia podzielony był na trzy odcinki stanowiące formalnie odrębne ulice. Od strony północnej do Placu Zamkowego była więc ulica Błotna, odcinek pomiędzy zamkiem kazimierzowskim a mostem na rzece Wąglance nazwano ulicą Mostową, trzeci zaś fragment biegnący od mostu na Wąglance w kierunku południowym to ulica Grobelna. Taki stan rzeczy przetrwał aż do końca II wojny światowej.

Głębokie przeobrażenia polityczne i ustrojowe spowodowały, że decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Opocznie z dnia 16 stycznia 1946 r., dla dawnych ulic Błotnej, Mostowej i Grobelnej ustanowiono jedną wspólną nazwę 17 Stycznia. Ówczesne władze miejskie upamiętniły w ten sposób dzień wyzwolenia Opoczna spod okupacji Niemieckiej przez oddziały Armii Czerwonej. Dla opocznian jednak data ta jednoznacznie kojarzyła się po prostu z długo wyczekiwanym zakończeniem wojny. Dla przeciętnego mieszkańca komunistyczna indoktrynacja polityczna schodziła zawsze na dalszy plan. Tak jest również i dziś, choć dla młodego pokolenia data 17 stycznia coraz częściej nie ma już żadnego znaczenia.  A szkoda. 17 stycznia 1945 r. był przecież dla Opoczna i okolic datą przełomową, tak długo wyczekiwanym i upragnionym dniem zakończenia blisko sześcioletniego okresu krwawej okupacji niemieckiej. To również bardzo ważna, symboliczna data oznaczająca przejście spod okupacji niemieckiej w okres kolejnego, tym razem komunistycznego zniewolenia, trwającego blisko pół wieku. I w ten właśnie sposób data 17 stycznia powinna być postrzegana dziś, przypominając zarówno o wydarzeniach II wojny światowej jak i o ponurym okresie tzw. Polski Ludowej.

Generał Kazimierz Załęski „Bończa", którego imieniem już niedługo ma zostać nazwana opoczyńska ulica to z kolei postać wyjątkowa i w szczególny sposób zasłużona w walce z okupantem podczas II wojny światowej w regionie opoczyńskim. Był dowódcą oddziałów NSZ i AK. Wiosną 1944 r. stanął na czele samodzielnego oddziału partyzanckiego „Bończa", który wszedł następnie w skład 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej. W listopadzie 1944 r. Kazimierz Załęski został dowódcą batalionu w tym pułku. Do końca wojny dowodził w 17 partyzanckich bitwach z Niemcami, między innymi pod Stefanowem, Diablą Górą czy w Przysusze, gdzie został ciężko ranny w czasie akcji na posterunek żandarmerii. Po wojnie nie skorzystał z możliwości wyjazdu za granicę. Pozostał w Polsce, gdzie spotkały go represje ze strony bezpieki oraz ciężkie więzienie. W 2008 r. został awansowany do stopnia generała brygady. Kazimierz Załęski „Bończa" zmarł rok później. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Żarnowie wśród swoich żołnierzy.

Autor: Wiktor Pietrzyk, Muzeum Regionalne w Opocznie 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ